ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อรถเก๋ง-กระบะ, สินเชื่อช่วยคนมีรถ- เงินติดล้อ

สินเชื่อรถเก๋ง-กระบะ, สินเชื่อช่วยคนมีรถ- เงินติดล้อ

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 5.52 - 21 %
Product Highlight
ไม่ต้องมีคนค้ำ อยู่ไหนก็สมัครได้ อนุมัติไว รับเงินเร็ว วงเงินสูง

วิดีโอ เงินติดล้อ

 

รายละเอียดสินเชื่อ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด สินเชื่อรถเก๋ง-กระบะ, สินเชื่อช่วยคนมีรถ

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อรถเก๋ง-กระบะ, สินเชื่อช่วยคนมีรถ
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อรถแลกเงิน
จุดเด่น
:
ไม่ต้องมีคนค้ำ อยู่ไหนก็สมัครได้ อนุมัติไว รับเงินเร็ว วงเงินสูง
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
รถทุกประเภท ตั้งแต่ 2 ถึง 18 ล้อ (รถจักรยานยนต์, รถยนต์, รถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไป, รถเพื่อการเกษตร, แทร็กเตอร์/รถบัส)
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
คุณสมบัติผู้กู้
:

สินเชื่อรถเก๋ง-กระบะ

 • อายุ 21-65 ปี
 • พนักงานประจำ/รับจ้างทั่วไป/ธุรกิจส่วนตัว : อายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
 • นิติบุคคล : อายุกิจการตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • มีรถเก๋ง กระบะ เป็นของตัวเอง : อายุรถไม่เกิน 20 ปี
 
สินเชื่อช่วยคนมีรถ
 • อายุ 21-65 ปี
 • มีรถมอเตอร์ไซค์เป็นของตัวเองและโอนกรรมสิทธิ์แล้ว
 • อายุรถไม่เกิน 15 ปี
 • หนักงานประจำ/รับจ้างทั่วไป/ธุรกิจส่วนตัว : อายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 100 % ของมูลค่าหลักประกัน
เงินกู้ขั้นต่ำ 10,000 บาท
ระยะเวลากู้
:
สูงสุดไม่เกิน 60 เดือน
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate)
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้กู้ทุกประเภท ทุกจำนวน 5.52 - 21 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:

สินเชื่อรถเก๋ง-กระบะ

 • อัตราดอกเบี้ย 5.52 - 21% ต่อปี หรือ 0.46 - 1.75% ต่อเดือน
 
สินเชื่อช่วยคนมีรถ
 • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกที่ 31.72% ต่อปี หรือเทียบเท่าแบบคงที่ตลอดอายุสัญญาไม่เกิน 1.59% ต่อเดือน
 
หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:

คิดจากวันครบกำหนดชำระถึงวันชำระจริงของจำนวนเงินค่างวดที่ผิดนัด เท่ากับ MRR (ธนาคารกรุงไทย)+10% ต่อปี

*MRR (ธนาคารกรุงไทย) = 8.000% ต่อปี อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด

สินเชื่อช่วยคนมีรถ คิดค่าปรับผิดนัด รวมกันกับดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมใดๆ แบบลดต้นลดดอกแล้วไม่เกิน 36% ต่อปี (effective rate)

ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเก็บตามค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจริง
ค่าการทวงหนี้
:

ค่างวด 1 งวด

 • สำหรับรถจักรยานยนต์ 100 บาท
 • สำหรับรถยนต์ 250 บาท

ค่างวด 2 งวด

 • สำหรับรถจักรยานยนต์ 200 บาท
 • สำหรับรถยนต์ 350 บาท

ค่างวด 3 งวด

 • สำหรับรถจักรยานยนต์ 300 บาท
 • สำหรับรถยนต์ 800 บาท

ค่างวด 4 งวด ถึง 6 งวด

 • สำหรับรถจักรยานยนต์ 500 บาท
 • สำหรับรถยนต์ 1,000 บาท

ค่างวด 7 งวดเป็นต้นไป

 • 10% ของจำนวนที่ลูกค้าจ่ายจริงในแต่ละครั้งจากการติดตามทวงถาม แต่ไม่ต่ำกว่า งวดที่ 4-6
ค่าอากรแสตมป์
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
 1. ค่าปรับกรณีผิดนัดชำระ (คิดจากวันครบกำหนดชำระถึงวันชำระจริงของจำนวนเงินค่างวดที่ผิดนัด) คิดค่าธรรมเนียม MRR (ธนาคารกรุงไทย) + 10% ต่อปี (MRR=8.000% ตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ 20 มี.ค. 58 ซึ่งยังบังคับใช้อยู่)
 2. ค่าธรรมเนียมประเมินหลักประกัน (สำหรับลูกค้ารายใหม่) ยกเว้นรถจักรยานยนต์ คิด 500 - 8,000 บาท ขึ้นอยู่กับประเภทรถ และยอดสินเชื่อ
 3. ค่าธรรมเนียมประเมินหลักประกัน (กรณีลูกค้าเก่าปิดปรับจาก สัญญาเช่าซื้อ ไปสัญญาเช่าซื้อ เท่านั้น) ยกเว้นรถจักรยานยนต์ คิด 400 - 3,000 บาท ขึ้นอยู่กับประเภทรถ และยอดสินเชื่อ
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
หมายเหตุ
:
-
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel.  :  088-088-0880
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
3 เม.ย. 62

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

 
 
 

Advertorial สินเชื่อเงินสดล่าสุด