ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อรถคือเงินพร้อมใช้ My Car My Cash Prompt (สินเชื่อรถมายด์คาร์มายด์แคช พร้อม)-ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

สินเชื่อรถคือเงินพร้อมใช้ My Car My Cash Prompt (สินเชื่อรถมายด์คาร์มายด์แคช พร้อม)-ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 10 - 17 %
Product Highlight
วงเงินสูงสุดถึง 2 ล้านบาท เลือกผ่อนสบาย ๆ นานสูงสุดถึง 60 เดือน อนุมัติและได้รับเงินรวดเร็ว ใน 1 วัน รถยังมีขับ เหมือนเดิม ติดต่อขอใช้บริการได้ง่าย และสะดวก แบบที่เดียวจบที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ

วิดีโอ SCB - My Car My Cash

 

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สินเชื่อรถคือเงินพร้อมใช้ My Car My Cash Prompt (สินเชื่อรถมายด์คาร์มายด์แคช พร้อม)

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อรถคือเงินพร้อมใช้ My Car My Cash Prompt (สินเชื่อรถมายด์คาร์มายด์แคช พร้อม)
ประเภทสินเชื่อ
:
บัตรกดเงินสด
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
วงเงินสูงสุดถึง 2 ล้านบาท เลือกผ่อนสบาย ๆ นานสูงสุดถึง 60 เดือน อนุมัติและได้รับเงินรวดเร็ว ใน 1 วัน รถยังมีขับ เหมือนเดิม ติดต่อขอใช้บริการได้ง่าย และสะดวก แบบที่เดียวจบที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:

เงื่อนไขรถยนต์ที่นำมาขอรับสินเชื่อ

 1. รถยนต์ต้องปลอดภาระ และมีอายุไม่เกิน 13 ปี
 2. ประเภทรถยนต์เฉพาะ รถเก๋ง รถกระบะ และรถตู้
 3. รถยนต์ต้องจดส่วนบุคคลเท่านั้น
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท (เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้หรือภาระผูกพันใดๆ)
คุณสมบัติผู้กู้
:
 1. ผู้ขอสมัครต้องเป็นบุคคลธรรมดา อายุ 20-60 ปี
 2. ผู้ขอสมัคร จะต้องมีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
 3. เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้หรือภาระผูกพันใดๆ (ยกเว้นเป็นลูกค้าเดิมของ SCB หรือ SCBL ที่เหลือภาระผ่อนชำระไม่เกิน 12 เดือน)
วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 80 % ของมูลค่าหลักประกัน
สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท
วงเงินที่ลูกค้าได้รับขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ และคุณสมบัติของลูกค้า ซึ่งอาจทำให้แตกต่างกันไปสำหรับลูกค้าแต่ละราย
ระยะเวลากู้
:
12 - 60 เดือน
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate)
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้กู้ทุกประเภท ไม่เกิน 2,000,000 บาท 10 - 17 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:

รถยนต์ใช้แล้วสำหรับอายุรถยนต์ไม่เกิน 9 ปี

 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ 10% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 20% ต่อปี

รถยนต์ใช้แล้วสำหรับอายุรถยนต์ตั้งแต่ 10 ปีเป็นต้นไป

 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ 17% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 34% ต่อปี
หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:

28% ต่อปี

ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าการทวงหนี้
:
 1. ยอดค้างชำระ ณ วันครบกำหนดชำระในรอบบัญชีที่ 1 หรือรอบบัญชีที่ 2 ติดต่อกัน เรียกเก็บค่าธรรมเนียม 321 บาทต่อรอบบัญชี
 2. ยอดค้างชำระเกินกว่า 2 รอบบัญชีติดต่อกันขึ้นไป เรียกเก็บค่าธรรมเนียม 535 บาทต่อรอบบัญชี
ค่าอากรแสตมป์
:
ร้อยละ 0.1 ของมูลค่าสัญญา
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
 1. ค่าประเมินราคารถที่สาขา 1,000 บาท
 2. ค่าประเมินราคารถที่บ้านลูกค้า 2,000 บาท
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
หมายเหตุ
:
 1. วงเงินที่ลูกค้าได้รับขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ และคุณสมบัติของลูกค้า ซึ่งอาจทำให้แตกต่างกันไปสำหรับลูกค้าแต่ละราย
 2. อัตราค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามประกาศและระเบียบที่ธนาคารกำหนด
 3. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และหรือ เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ ค่าธรรมเนียม และเงื่อนไขต่างๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel.  :  02-777-7777
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน