ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อรถกู้เงินด่วน CarQuickCash : แปะโป้ง-ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)

สินเชื่อรถกู้เงินด่วน CarQuickCash : แปะโป้ง-ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 3.75 - 15 %
Product Highlight
สินเชื่อรถกู้เงินด่วนแบบไม่โอนเล่มทะเบียน สำหรับลูกค้าที่มีรถยนต์ปลอดภาระหนี้ ที่ต้องการใช้เงินยามฉุกเฉิน หรือเป็นทุนหมุนเวียน เพียงนำเล่มทะเบียนมาฝากไว้กับธนาคาร โปะได้ ผ่อนได้ไม่จำกัด

รายละเอียดสินเชื่อ เกียรตินาคิน สินเชื่อรถกู้เงินด่วน CarQuickCash : แปะโป้ง

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อรถกู้เงินด่วน CarQuickCash : แปะโป้ง
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อรถแลกเงิน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
สินเชื่อรถกู้เงินด่วนแบบไม่โอนเล่มทะเบียน สำหรับลูกค้าที่มีรถยนต์ปลอดภาระหนี้ ที่ต้องการใช้เงินยามฉุกเฉิน หรือเป็นทุนหมุนเวียน เพียงนำเล่มทะเบียนมาฝากไว้กับธนาคาร โปะได้ ผ่อนได้ไม่จำกัด
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
 1. อายุรถเมื่อรวมระยะเวลาสัญญาเงินกู้แล้วไม่เกิน 20 ปี
 2. รถยนต์ที่ไม่ใช้สิทธิ์ทางภาษีในโครงการรถคันแรก
 3. เล่มทะเบียนรถยนต์
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท (รายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป)
คุณสมบัติผู้กู้
:
บุคคลธรรมดา
 1. เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ปลอดภาระหนี้
 2. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีขึ้นไป ณ วันที่ยื่นขอสินเชื่อ
 3. อายุไม่เกิน 65 ปี เมื่อรวมระยะเวลาในสัญญากู้ ณ วันที่ยื่นขอสินเชื่อ
 4. เป็นผู้มีรายได้ประจำ รวมต่อเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
 5. ผู้มีรายได้ประจำต้องมีอายุงานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 6. สำหรับเจ้าของกิจการ, อาชีพอิสระ, เกษตรกร มีการดำเนินธุรกิจมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป
 7. ต้องมีโทรศัพท์พื้นฐานอย่างน้อย 1 เลขหมาย 

นิติบุคคล

 1. จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทยไม่ดำเนินธุรกิจ ซื้อขายรถยนต์ ให้บริการรถยนต์สาธารณะ ให้บริการรถเช่า
 2. ต้องมีผู้ค้ำประกันที่เป็นเจ้าของที่แท้จริง, ผู้ถือหุ้นหลักหรือเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามอย่างน้อย 1 คน
 3. ต้องมีโทรศัพท์พื้นฐานอย่างน้อย 1 หมายเลข
 4. มีการดำเนินธุรกิจมาแล้ว 1 ปี ขึ้นไป
 5. ให้เฉพาะสินเชื่อรถเพื่อเงินสดแบบโอนเล่มทะเบียนเท่านั้น
วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 100 % ของมูลค่าหลักประกัน
เงินกู้ขั้นต่ำ 100,000 บาท
สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท
ระยะเวลากู้
:
60 เดือน
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้กู้ทุกประเภท ตั้งแต่ 100,000 ถึง 3,000,000 บาท 3.75 - 15 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:

อัตราดอกเบี้ยที่แบบที่แท้จริงเท่ากับ 7.00 - 27.69% ต่อปี

หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
 • อัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าขอสินเชื่อจะขึ้นอยู่กับ ประเภทรถ รุ่นรถ ปีที่ผลิต และระยะเวลาการผ่อนชำระ
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
28% ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าการทวงหนี้
:
500 บาท/ครั้ง
ค่าอากรแสตมป์
:
ร้อยละ 0.05 ของวงเงินกู้ (สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
มี
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
หมายเหตุ
:
-
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-165-5555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน