ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อพร้อมใช้ กล้วย กล้วย by KTC PROUD-บัตรกรุงไทย (KTC)

สินเชื่อพร้อมใช้ กล้วย กล้วย by KTC PROUD-บัตรกรุงไทย (KTC)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : ไม่เกิน 28 %
Product Highlight
สินเชื่อพร้อมใช้ กล้วย กล้วย by KTC PROUD ให้คุณใช้ได้ 2 วงเงินในบัตรเดียว ไม่ว่าจะเป็นการกดเงินสด หรือจะเลือกแบ่งผ่อนชำระสินค้า นานสูงสุดถึง 12 เดือน ให้คุณมีเงินสดสำรองไว้ใช้จ่าย โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

รายละเอียดสินเชื่อ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สินเชื่อพร้อมใช้ กล้วย กล้วย by KTC PROUD

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อพร้อมใช้ กล้วย กล้วย by KTC PROUD
ประเภทสินเชื่อ
:
บัตรกดเงินสด
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
สินเชื่อพร้อมใช้ กล้วย กล้วย by KTC PROUD ให้คุณใช้ได้ 2 วงเงินในบัตรเดียว ไม่ว่าจะเป็นการกดเงินสด หรือจะเลือกแบ่งผ่อนชำระสินค้า นานสูงสุดถึง 12 เดือน ให้คุณมีเงินสดสำรองไว้ใช้จ่าย โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อไม่มีหลักประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
n/a
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
คุณสมบัติผู้กู้
:
 • มีรายได้ 7,500 บาทขึ้นไป
 • อายุงาน 3 เดือนขึ้นไป
 • อายุ 20 - 35 ปีบริบูรณ์
วงเงินกู้
:
1.0 เท่าของรายได้
สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
 • อนุมัติครั้งแรก วงเงินสินเชื่อเริ่มต้น 1 เท่าของรายได้ (สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)
 • หลัง 3 รอบบัญชีแรก รับสิทธิ์พิจารณาปรับเพิ่มวงเงินสินเชื่อสูงสุด 25%* (ไม่เกิน 20,000 บาท)
 • หลัง 6 รอบบัญชีแรก รับสิทธิ์พิจารณาปรับเพิ่มวงเงินสินเชื่อสูงสุด 25%* (ไม่เกิน 20,000 บาท)
 • ทุก 6 รอบบัญชีถัดไป รับสิทธิ์พิจารณาปรับเพิ่มวงเงินสินเชื่อสูงสุด 25%* (ไม่เกิน 20,000 บาท)
 • อัพเกรดเป็นสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD เมื่อถือบัตรนาน 24 เดือน และมีรายได้ประจำต่อเดือนขั้นต่ำ 10,000 บาทขึ้นไป พร้อมส่งเอกสารเพิ่มเติม ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
หมายเหตุ *การปรับวงเงินสินเชื่อนี้ คำนวณเพิ่มจากวงเงินอนุมัติครั้งแรก และถือเป็นดุลยพินิจของเคทีซีโดยฝ่ายเดียว และเคทีซีไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลในการปรับวงเงินหรือไม่ ให้คุณทราบ ทั้งนี้ทางเคทีซีจะมีการส่งข้อมูลไปยังบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ทุกเดือน เพื่อประโยชน์ในการทบทวนสินเชื่อของคุณ
ระยะเวลากู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้มีรายได้ประจำ ไม่เกิน 10,000 บาท ไม่เกิน 28 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:

อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 13% ต่อปี รวมสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี

กรณีแบ่งชำระ FLEXI สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน (อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.29% ต่อเดือน)

 • ระยะเวลาผ่อนชำระ 3 เดือน คิอเป็นอัตราดอกเบี้ย 23.07% ต่อปี (แบบลดต้นลดดอกต่อปี (%))
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ 6 เดือน คิอเป็นอัตราดอกเบี้ย 26.07% ต่อปี (แบบลดต้นลดดอกต่อปี (%))
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ 10 เดือน คิอเป็นอัตราดอกเบี้ย 27.23% ต่อปี (แบบลดต้นลดดอกต่อปี (%))
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ 12 เดือน คิอเป็นอัตราดอกเบี้ย 27.44% ต่อปี (แบบลดต้นลดดอกต่อปี (%))
หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
ไม่เกิน 28% ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
ฟรีค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าการทวงหนี้
:
100 บาท/งวดการค้างชำระ
ค่าอากรแสตมป์
:
0.05% ของวงเงินสินเชื่อ สูงสุดไม่เกินตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ทดแทนบัตรเดิม กรณีหาย/ชำรุด 100 บาท/บัตร
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
ขั้นต่ำ 5% ของยอดเงินคงค้างทั้งสิ้น แต่ไม่ต่ำกว่า 500 บาท
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
หมายเหตุ
:
-
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-123-5000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน