ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อบ้านเติมสุขกสิกรไทย-ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)

สินเชื่อบ้านเติมสุขกสิกรไทย-ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 5.37 - 5.87 %
Product Highlight
  • กู้ง่าย สำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้าน ที่มีประวัติการผ่อนชำระดี
  • ผ่อนสูงสุด 30 ปี ลดภาระรายเดือน ผ่อนน้อยกว่า

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร กสิกรไทย สินเชื่อบ้านเติมสุขกสิกรไทย

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อบ้านเติมสุขกสิกรไทย
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อบ้านแลกเงิน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
  • กู้ง่าย สำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้าน ที่มีประวัติการผ่อนชำระดี
  • ผ่อนสูงสุด 30 ปี ลดภาระรายเดือน ผ่อนน้อยกว่า
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
หลักประกัน ถือการจำนองเดิม ที่ลูกค้าทำไว้กับธนาคารกสิกรไทย และต้องมีผลการผ่อนชำระดี
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
คุณสมบัติผู้กู้
:
  1. เป็นลูกค้าสินเชื่อบ้านกสิกรไทยที่มีประวัติการผ่อนชำระดี และยังคงเป็นหนี้ผ่อนชำระอยู่กับธนาคาร
  2. อายุ 20 ปีขึ้นไป
  3. อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 100 % ของมูลค่าหลักประกัน
ระยะเวลากู้
:
ไม่เกิน 30 ปี
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้กู้ทุกประเภท ตั้งแต่ 50,000 ถึง 10,000,000 บาท 5.37 - 5.87 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:

ปีที่ 1 – 2 : MRR - 1.50% หลังจากนั้นจนสิ้นสุดสัญญา : MRR - 1.00%

 

*อัตราดอกเบี้ย MRR = 6.87% (ประกาศ ณ วันที่ 11 พ.ย. 2562)

หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
สูงสุดไม่เกิน 15 % ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าการทวงหนี้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าอากรแสตมป์
:
ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้ (ไม่เกิน 10,000 บาท)
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
  • ค่าจดจำนอง 1% ของทุนจำนอง
  • ค่าสำรวจและประเมินหลักประกัน ขั้นต่ำ 3,000.- บาท/แปลง
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
หมายเหตุ
:
-
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2888 8888
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
14 ม.ค. 63

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

แนะนำสินเชื่อเงินสด