ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อบ้านสุขสันต์ (Refinance in) ปี 2562-ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)

สินเชื่อบ้านสุขสันต์ (Refinance in) ปี 2562-ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 3.025 - 6.125 %
Product Highlight
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้
 • ยกเว้นค่าประเมินราคาหลักประกัน
 • ยกเว้นค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ สินเชื่อบ้านสุขสันต์ (Refinance in) ปี 2562

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อบ้านสุขสันต์ (Refinance in) ปี 2562
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน (Refinance)
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้
 • ยกเว้นค่าประเมินราคาหลักประกัน
 • ยกเว้นค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุด
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
คุณสมบัติผู้กู้
:
 • กลุ่มลูกค้ารายย่อยทั่วไป และลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก
วงเงินกู้
:
วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร
ระยะเวลากู้
:
ไม่น้อยกว่า 4 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้กู้ทุกประเภท ทุกจำนวน 3.025 - 6.125 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:

อัตราดอกเบี้ย

 • ปีที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 3.60% ต่อปี
 • ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา 
  • สวัสดิการ = MRR-1.00%
  • รายย่อย = MRR-0.50%
  • อุปกรณ์ = MRR

 

MRR=6.625% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงจากธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
สูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าการทวงหนี้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าอากรแสตมป์
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
มี
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
มี
หมายเหตุ
:
-
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2645-9000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
3 ก.ย. 62

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

แนะนำสินเชื่อเงินสด