ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ยูโอบี-ธนาคารยูโอบี (UOB)

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ยูโอบี-ธนาคารยูโอบี (UOB)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 2.92 - 4.83 %
Product Highlight
 • ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.25% ยกเว้นค่าจำนอง
 • รีไฟแนนซ์บ้าน พร้อมกู้เพิ่มง่าย จ่ายค่างวดลดลง
 • บริการทันใจถึงที่อนุมัติด่วน ภายใน 3 วันทำการ

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร ยูโอบี สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ยูโอบี

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ยูโอบี
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
 • ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.25% ยกเว้นค่าจำนอง
 • รีไฟแนนซ์บ้าน พร้อมกู้เพิ่มง่าย จ่ายค่างวดลดลง
 • บริการทันใจถึงที่อนุมัติด่วน ภายใน 3 วันทำการ
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เอ้าส์ ทาวน์โฮม โฮมออฟฟิศ คอนโดมิเนี่ยม ที่เป็นเจ้าของเองและปลอดภาระเป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
คุณสมบัติผู้กู้
:
 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • รายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท
 • อายุการทำงานอย่างน้อย 2 ปี (หรือ 3 ปี สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว)
 • อายุขั้นต่ำ 21 ปี รวมระยะเวลากู้ :
  • ไม่เกิน 70 ปี สำหรับผู้กู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือนประจำทั่วไป และ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ (Government Sector)
  • ไม่เกิน 75 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ (Self-employed)
วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 100 % ของมูลค่าหลักประกัน
สูงสุดไม่เกิน 50,000,000 บาท
 • กรณีไถ่ถอนจากสถาบันการเงิน (รีไฟแนนซ์) อนุมัติวงเงินไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน และ 85 - 90% สำหรับต่างจังหวัด (กรณีคอนโดมิเนียม วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมิน และ 80 - 90% สำหรับต่างจังหวัด)
 • วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท (15 - 30 ล้านบาท สำหรับต่างจังหวัด)
ระยะเวลากู้
:
สูงสุด 30 ปี
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้มีรายได้ประจำ ไม่เกิน 50,000,000 บาท 2.92 - 4.83 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:

สินเชื่อบ้าน ยูโอบี รีไฟแนนซ์ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ

(โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่สมัครใช้บริการตั้งแต่ 8 กรกฎาคม ถึง 31 ตุลาคม 2562 และต้องจดจำนองกับธนาคารภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)

แบบที่ 1

สมัครสินเชื่อพร้อมทำประกันคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) (ยกเว้นค่าจดจำนอง)

 • ปีที่ 1 - 2 อัตราดอกเบี้ย 2.90% ต่อปี
 • ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย 4.40% ต่อปี
 • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.00% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 3.40% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยแท้จริง ตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 4.93% ต่อปี

 

สมัครสินเชื่อพร้อมไม่ทำประกัน

 • ปีที่ 1 - 2 อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี
 • ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย 4.50% ต่อปี
 • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.00% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 3.50% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 4.97% ต่อปี

 

แบบที่ 2

สมัครสินเชื่อพร้อมทำประกันคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA)

 • ปีที่ 1 - 2 อัตราดอกเบี้ย 2.99% ต่อปี
 • ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย 3.60% ต่อปี
 • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.00% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 3.19% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยแท้จริง ตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 4.86% ต่อปี

 

สมัครสินเชื่อพร้อมไม่ทำประกัน

 • ปีที่ 1 - 2 อัตราดอกเบี้ย 3.14% ต่อปี
 • ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย 3.75% ต่อปี
 • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.00% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 3.34% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 4.92% ต่อปี

 

แบบที่ 3

สมัครสินเชื่อพร้อมทำประกันคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA)

 • ปีที่ 1 - 2 อัตราดอกเบี้ย 2.20% ต่อปี (สำหรับผู้มีรายได้มากกว่าหรือเท่ากับ 70,000 บาท)
 • ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 3.40% ต่อปี
 • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.00% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 3.00% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยแท้จริง ตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 4.76% ต่อปี

 

สมัครสินเชื่อพร้อมไม่ทำประกัน

 • ปีที่ 1 - 2 อัตราดอกเบี้ย 2.30% ต่อปี (สำหรับผู้มีรายได้มากกว่าหรือเท่ากับ 70,000 บาท)
 • ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 3.30% ต่อปี
 • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.00% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 3.10% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 4.80% ต่อปี

 

แบบที่ 3

สมัครสินเชื่อพร้อมทำประกันคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) (ยกเว้นค่าจดจำนอง)

 • ปีที่ 1 - 2 อัตราดอกเบี้ย MRR - 5.50% ต่อปี (สำหรับผู้มีรายได้มากกว่าหรือเท่ากับ 70,000 บาท)
 • ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 3.10% ต่อปี
 • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.00% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 3.30% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยแท้จริง ตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 4.88% ต่อปี

 

อัตราดอกเบี้ย MRR ณ วันที่ 30 ส.ค. 62 เท่ากับ 7.75% ต่อปี

หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
 • อัตราดอกเบี้ย สำหรับลูกค้าที่ซื้อกรมธรรม์ประกันคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) เต็มวงเงินกู้ และมีระยะเวลาเอาประกันเต็มตามสัญญากู้หรือขั้นต่ำ 10 ปี ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเบี้ยประกันเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ธนาคาร
 • อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยวงเงิน 1 ล้านบาท อายุสัญญา 15 ปี MRR = 7.75% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในโฆษณาฉบับนี้เท่านั้น อัตราดอกเบี้ยสำหรับการทำสัญญากู้ยืม ของลูกค้าแต่ละรายอาจจะมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
18% ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าการทวงหนี้
:
ไม่มี
ค่าอากรแสตมป์
:
0.05% ของต้นเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
 • ค่าสำรวจและประเมินหลักประกัน 3,000 บาท
 • ค่าเบี้ยประกันภัยอัคคีภัย (ข้อมูลจากบริษัทประกันภัย ต่อ ระยะเวลา 1 ปี) 0.10% - 0.12% ของทุนประกัน
 • ค่าธรรมเนียมการจดจำนอง 1% ของวงเงินจํานอง
 • ค่าตรวจสอบข้อมูลเครดิต 12 บาท ต่อครั้ง
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
มี
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
มี
หมายเหตุ
:
-
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2285-1555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
9 ก.ย. 62

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

แนะนำสินเชื่อเงินสด