ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ยูโอบี-ธนาคารยูโอบี (UOB)

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ยูโอบี-ธนาคารยูโอบี (UOB)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 4.74 - 4.9 %
Product Highlight
ไถ่ถอนสินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่น (Refinance) และสามารถกู้เพิ่มโดยไม่จำกัดวัตถุประสงค์การกู้ บริการทันใจถึงที่ อนุมัติด่วนภายใน 3 วันทำการ ยูโอบี โฮมโลน ตอบโจทย์เรื่องสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ โดยผู้เชี่ยวชาญจากยูโอบี ที่คอยให้คำปรึกษาเรื่องสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร ยูโอบี สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ยูโอบี

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ยูโอบี
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
ไถ่ถอนสินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่น (Refinance) และสามารถกู้เพิ่มโดยไม่จำกัดวัตถุประสงค์การกู้ บริการทันใจถึงที่ อนุมัติด่วนภายใน 3 วันทำการ ยูโอบี โฮมโลน ตอบโจทย์เรื่องสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ โดยผู้เชี่ยวชาญจากยูโอบี ที่คอยให้คำปรึกษาเรื่องสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เอ้าส์ ทาวน์โฮม โฮมออฟฟิศ คอนโดมิเนี่ยม ที่เป็นเจ้าของเองและปลอดภาระเป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
คุณสมบัติผู้กู้
:
-
วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 100 % ของมูลค่าหลักประกัน
สูงสุดไม่เกิน 50,000,000 บาท
 • กรณีไถ่ถอนจากสถาบันการเงิน (รีไฟแนนซ์) อนุมัติวงเงินไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน และ 85 - 90% สำหรับต่างจังหวัด (กรณีคอนโดมิเนียม วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมิน และ 80 - 90% สำหรับต่างจังหวัด)
 • วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท (15 - 30 ล้านบาท สำหรับต่างจังหวัด)
ระยะเวลากู้
:
สูงสุด 30 ปี
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้มีรายได้ประจำ ไม่เกิน 50,000,000 บาท 4.74 - 4.9 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:

สินเชื่อบ้าน ยูโอบี รีไฟแนนซ์ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ

(โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่สมัครใช้บริการตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน 2562 และต้องจดจำนองกับธนาคารภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562)

แบบที่ 1

สมัครสินเชื่อพร้อมทำประกันคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) และหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อชำระค่างวด (ยกเว้นค่าจดจำนอง)

 • ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 3.30% ต่อปี
 • ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี
 • ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 4.05% ต่อปี
 • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.00% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 3.50% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยแท้จริง ตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 4.85% ต่อปี

 

สมัครสินเชื่อพร้อมไม่ทำประกัน

 • ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 3.40% ต่อปี3
 • ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 3.60% ต่อปี
 • ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 3.80% ต่อปี
 • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.00% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 3.65% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 4.90% ต่อปี

 

แบบที่ 2

สมัครสินเชื่อพร้อมทำประกันคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) และหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อชำระค่างวด (ยกเว้นค่าจดจำนอง)

 • ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย MRR - 4.75% ต่อปี
 • ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย MRR - 4.50% ต่อปี
 • ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 4.25% ต่อปี
 • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.00% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 3.25% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยแท้จริง ตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 4.74% ต่อปี

 

สมัครสินเชื่อพร้อมไม่ทำประกัน

 • ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย MRR - 4.65% ต่อปี
 • ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย MRR - 4.40% ต่อปี
 • ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 4.15% ต่อปี
 • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.00% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 3.35% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 4.78% ต่อปี

 

อัตราดอกเบี้ย MRR ณ วันที่ 1 ก.พ. 62 เท่ากับ 7.75% ต่อปี

หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
 • อัตราดอกเบี้ย สำหรับลูกค้าที่ซื้อกรมธรรม์ประกันคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) เต็มวงเงินกู้ และมีระยะเวลาเอาประกันเต็มตามสัญญากู้หรือขั้นต่ำ 10 ปี ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเบี้ยประกันเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ธนาคาร
 • อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยวงเงิน 1 ล้านบาท อายุสัญญา 15 ปี MRR = 7.75% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในโฆษณาฉบับนี้เท่านั้น อัตราดอกเบี้ยสำหรับการทำสัญญากู้ยืม ของลูกค้าแต่ละรายอาจจะมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
18% ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าการทวงหนี้
:
ไม่มี
ค่าอากรแสตมป์
:
0.05% ของต้นเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
 • ค่าสำรวจและประเมินหลักประกัน 3,000 บาท
 • ค่าเบี้ยประกันภัยอัคคีภัย (ข้อมูลจากบริษัทประกันภัย ต่อ ระยะเวลา 1 ปี) 0.10% - 0.12% ของทุนประกัน
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
มี
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
มี
หมายเหตุ
:
-
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel.  :  0-2285-1555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
9 เม.ย. 62

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

 
 
 

Advertorial สินเชื่อเงินสดล่าสุด