ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์-ธนาคารกรุงไทย (KTB)

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์-ธนาคารกรุงไทย (KTB)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 1.15 - 5.37 %
Product Highlight
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมจดจำนอง 1%
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพย์
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมยื่นกู้

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร กรุงไทย สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมจดจำนอง 1%
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพย์
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมยื่นกู้
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
n/a
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
คุณสมบัติผู้กู้
:
 • มีเงินเดือน หรือรายได้ประจำที่แน่นอน หรือเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวที่สามารถจ่ายหนี้เงินกู้ได้
 • เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ โดยการสมรส หรืออายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • สามารถกู้ร่วมได้ โดยอายุผู้กู้ร่วมที่น้อยที่สุดรวมกับระยะเวลาให้กู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี หรือไม่เกินเกษียณตามอายุตามที่กฏหมายกำหนด ของอาชีพเฉพาะ เช่น อัยการ ผู้พิพากษา
 • ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสามารถในการจ่ายเงินกู้ร่วมกับผู้กู้หลัก
วงเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ระยะเวลากู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้กู้ทุกประเภท ทุกจำนวน 1.15 - 5.37 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:

อัตราดอกเบี้ยปกติ

แบบที่ 1

1) ทำประกัน

 • ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย MRR - 4.30% ต่อปี
 • ปีที่ 2 - 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 4.05% ต่อปี
 • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR - 1.50% ต่อปี

2) ไม่ทำประกัน

 • ปีที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 4.05% ต่อปี
 • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR - 1.50% ต่อปี

แบบที่ 2

1) ทำประกัน

 • ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 1.15% ต่อปี
 • ปีที่ 2 - 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.82% ต่อปี
 • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR - 1.50% ต่อปี

2) ไม่ทำประกัน

 • ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 1.40% ต่อปี
 • ปีที่ 2 - 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.82% ต่อปี
 • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR - 1.50% ต่อปี

 

อัตราดอกเบี้ยแบบ ฟรี ค่าจดจำนอง 1%

แบบที่ 1

1) ทำประกัน

 • ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย MRR - 4.30% ต่อปี
 • ปีที่ 2 - 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 3.55% ต่อปี
 • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR - 1.50% ต่อปี

2) ไม่ทำประกัน

 • ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย MRR - 4.05% ต่อปี
 • ปีที่ 2 - 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 3.55% ต่อปี
 • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR - 1.50% ต่อปี

แบบที่ 2

1) ทำประกัน

 • ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 1.15% ต่อปี
 • ปีที่ 2 - 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.32% ต่อปี
 • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR - 1.50% ต่อปี

2) ไม่ทำประกัน

 • ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 1.40% ต่อปี
 • ปีที่ 2 - 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.32% ต่อปี
 • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR - 1.50% ต่อปี

 

*MRR=6.870% ต่อปี ตามประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
18% ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
 • ยื่นกู้ฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ 2,500 บาท
 • ค่าตรวจผลงานการก่อสร้างครั้งละ 400 บาท
 • ไถ่ถอนก่อน 3 ปี มีค่าธรรมเนียม 3% ของยอดหนี้คงเหลือ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าการทวงหนี้
:
ค่าทวงถามหนี้ 135 บาทต่อครั้ง สำหรับทุกรอบที่ผิดนัดชำระหนี้
ค่าอากรแสตมป์
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
หมายเหตุ
:
-
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2111-1111
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
6 ธ.ค. 62

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

แนะนำสินเชื่อเงินสด