ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อบ้านทวีทรัพย์กสิกรไทย (K-Home Equity)-ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)

สินเชื่อบ้านทวีทรัพย์กสิกรไทย (K-Home Equity)-ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 6.62 - 8.12 %
Product Highlight
สินเชื่อบ้านทวีทรัพย์กสิกรไทย สามารถนำเงินที่ได้รับไปใช้จ่ายตามความต้องการ เพราะเป็นสินเชื่อเพื่อการใช้จ่ายส่วนบุคคล โดยใช้ที่อยู่อาศัยจำนองเป็นหลักประกัน อัตราดอกเบี้ยถูกกว่าสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคอื่นๆ ทำให้เกิดสภาพคล่องในทรัพย์สินที่ตนเองเป็นเจ้าของ โดยสามารถแปลงเป็นเงินกู้หรือวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีเพื่อการใช้จ่ายส่วนบุคคลได้ ผ่อนนานสูงสุดได้ถึง 15 ปี

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร กสิกรไทย สินเชื่อบ้านทวีทรัพย์กสิกรไทย (K-Home Equity)

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อบ้านทวีทรัพย์กสิกรไทย (K-Home Equity)
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อบ้านแลกเงิน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
สินเชื่อบ้านทวีทรัพย์กสิกรไทย สามารถนำเงินที่ได้รับไปใช้จ่ายตามความต้องการ เพราะเป็นสินเชื่อเพื่อการใช้จ่ายส่วนบุคคล โดยใช้ที่อยู่อาศัยจำนองเป็นหลักประกัน อัตราดอกเบี้ยถูกกว่าสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคอื่นๆ ทำให้เกิดสภาพคล่องในทรัพย์สินที่ตนเองเป็นเจ้าของ โดยสามารถแปลงเป็นเงินกู้หรือวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีเพื่อการใช้จ่ายส่วนบุคคลได้ ผ่อนนานสูงสุดได้ถึง 15 ปี
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
 1. หลักทรัพย์ที่สามารถนำมาจำนองเป็นประกันสำหรับบริการนี้ ได้แก่ บ้านพร้อมที่ดิน ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ และห้องชุด (เฉพาะห้องชุดต้องมีราคาซื้อขายต่อหน่วยไม่ต่ำกว่า 0.5 ล้านบาท) ไม่รับหลักประกันประเภทที่ดินเปล่า
 2. ผู้ขอกู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังที่เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันกับธนาคารในครั้งนี้ โดยเป็นการใช้เพื่อการอยู่อาศัย มิใช่เพื่อเป็นการให้เช่า
 3. สภาพหลักประกันเหมาะแก่การอยู่อาศัย ไม่อยู่ในสภาพเสื่อมโทรม
 4. หากอายุของหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันเกินกว่า 25 ปี นับจากวันจดทะเบียนหลักทรัพย์ถึงวันที่ขอวงเงิน สามารถผ่อนผันได้หากหลักทรัพย์อยู่ในสภาพดี มีการบำรุงรักษาที่ดี โดยพิจารณาจากรายงานการประเมินราคา
 5. ผู้ขอกู้จะต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสในการทำนิติกรรมสัญญาและจดทะเบียนจำนองหลักประกัน
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
คุณสมบัติผู้กู้
:
 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่น้อยกว่า 22 ปี
 3. การพิจารณาเกณฑ์อายุผู้กู้และผู้กู้ร่วม
  - มีอายุรวมระยะเวลาการผ่อนชำระทั้งหมดไม่เกิน 60 ปี สำหรับผู้กู้หรือผู้กู้ร่วมเป็นผู้มีรายได้ประจำ
  - มีอายุรวมระยะเวลาการผ่อนชำระทั้งหมดไม่เกิน 65 ปี สำหรับผู้กู้หรือผู้กู้ร่วมเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว
 4. อายุงานของผู้ขอกู้
  - ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 2 ปี ถ้าน้อยกว่า 2 ปี ต้องมีประวัติการทำงานที่เดิมอย่างน้อย 2 ปี สำหรับผู้มีรายได้ประจำ
  - ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี สำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว
 5. ผู้กู้หลักต้องมีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
 6. ผู้ขอกู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังที่เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน กรณีที่มีการกู้ร่วม ผู้กู้ร่วมจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังที่เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันนั้นด้วย
 7. จำนวนผู้กู้รวมกันไม่เกิน 2 คน และต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ (ยกเว้นคู่สมรสไม่จดทะเบียน)
วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 80 % ของมูลค่าหลักประกัน
เงินกู้ขั้นต่ำ 100,000 บาท
สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท

วงเงินกู้ กรณีหลักประกันตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (สมุทรปราการ, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานีและสมุทรสาคร)

 1. เงินกู้ (Loan) วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหลักประกัน, กรณีห้องชุดไม่เกิน 75% ของราคาประเมินหลักประกัน หรือสูงสุด 10 ล้านบาท
 2. กู้เงินเบิกเกินบัญชี (O/D) วงเงินกู้ไม่เกิน 70% ของราคาประเมินหลักประกัน (สำหรับทุกประเภทหลักประกัน) หรือสูงสุด 5 ล้านบาท
 3. วงเงินกู้ร่วมกับกู้เบิกเกินบัญชี (Loan+O/D) วงเงินรวมกันได้ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหลักประกัน สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท *กู้เบิกเกินบัญชีได้ไม่เกิน 50% ของราคาประเมินหลักประกัน สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท

วงเงินกู้ กรณีหลักประกันตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (สมุทรปราการ, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานีและสมุทรสาคร)

 1. วงเงินกู้ (Loan) ไม่เกิน 70% ของราคาประเมินหลักประกัน (กรณีห้องชุดไม่เกิน 75% ของราคาประเมินหลักประกัน หรือสูงสุด 10 ล้านบาท
 2. วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) ไม่เกิน 70% ของราคาประเมินหลักประกัน (สำหรับทุกประเภทหลักประกัน) หรือสูงสุด 5 ล้านบาท
 3. วงเงินกู้ร่วมกับกู้เบิกเกินบัญชี (Loan+O/D) วงเงินรวมกันได้ไม่เกิน 70% ของราคาประเมินหลักประกัน สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท *กู้เบิกเกินบัญชีได้ไม่เกิน 50% ของราคาประเมินหลักประกัน สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท
ระยะเวลากู้
:
สูงสุดไม่เกิน 15 ปี
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้กู้ทุกประเภท ตั้งแต่ 100,000 ถึง 10,000,000 บาท 6.62 - 8.12 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:
 1. วงเงินกู้ (Loan) คิดอัตราดอกเบี้ย MRR - 0.50% ตลอดอายุสัญญา
 2. วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) คิดอัตราดอกเบี้ย MRR + 1.0% ต่อปี

MRR=7.120% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
ไม่เกิน 15% ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าการทวงหนี้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าอากรแสตมป์
:
ค่าอากร 1 บาท ต่อทุก ๆ วงเงินกู้ 2,000 บาท เศษของ 2,000 บาท คิดอากร 1 บาท (สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
 • ค่าประเมินราคาหลักประกันโดยบริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล  หรือบริษัทประเมินที่ธนาคารรับรอง หรือสาขา เป็นผู้ดำเนินการประเมิน คิด 3,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • สำหรับค่าประเมินราคาหลักประกันที่มีทำเลที่ตั้งอยู่บนเกาะ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคาร
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
ไม่มี
หมายเหตุ
:
ระยะเวลาในการกู้

ระยะเวลาการผ่อนสูงสุดไม่เกิน 15 ปี สำหรับห้องชุดไม่เกิน 10 ปี

สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel.  :  02-888-8888
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
28 มิ.ย. 61

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

สิทธิพิเศษเพิ่มเติม

รายละเอียดโปรโมชั่น
 1. รับสิทธิ์ กู้เพิ่มเติมในส่วนของผลิตภัณฑ์ “ประกันชีวิตพิทักษ์สิน-โฮม” โดยไม่เพิ่มการผ่อนชำระต่อเดือน
 2. รับสิทธิ์เป็นผู้ถือบัตรเครดิต K Home Smiles Club
 3. ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า และ
 4. ฟรีค่าธรรมเนียมรายปีสามปีแรก
 5. รับการบริการหลังการขายจาก ศูนย์ K Home Smiles Club  โทร 0 2888 8888 กด 5
เงื่อนไข
:
เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ระยะเวลาโปรโมชั่น
:
ตามที่ผู้ให้บริการสินเชื่อจะกำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
โทร. 02-888-8888
 
 
 
 

Advertorial สินเชื่อเงินสดล่าสุด