ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อบ้านกรุงศรีรีไฟแนนซ์-ธนาคารกรุงศรี (BAY)

สินเชื่อบ้านกรุงศรีรีไฟแนนซ์-ธนาคารกรุงศรี (BAY)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 2.95 - 4.19 %
Product Highlight
สินเชื่อบ้านกรุงศรีรีไฟแนนซ์ ย้ายแล้ว...เหลือค่าดอกเบี้ยมาทำอะไรได้ตั้งเยอะ อนุมัติเร็ว รับวงเงินกู้สูงสุด 95% ของราคาประเมิน พร้อมสบายๆ กับการผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สินเชื่อบ้านกรุงศรีรีไฟแนนซ์

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อบ้านกรุงศรีรีไฟแนนซ์
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
สินเชื่อบ้านกรุงศรีรีไฟแนนซ์ ย้ายแล้ว...เหลือค่าดอกเบี้ยมาทำอะไรได้ตั้งเยอะ อนุมัติเร็ว รับวงเงินกู้สูงสุด 95% ของราคาประเมิน พร้อมสบายๆ กับการผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
 • บ้านเดี่ยว
 • บ้านแฝด
 • ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม
 • ห้องชุดพักอาศัย
 • อาคารพาณิชย์
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
คุณสมบัติผู้กู้
:
 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20 – 65 ปี
 • พนักงานประจำ อายุงานรวมที่ทำงานเดิมและปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 2 ปี  (งานปัจจุบันต้องผ่านการทดลองงานแล้ว)
 • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้กู้ (ยกเว้นกรณีคู่สมรสไม่จดทะเบียน)
วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 95 % ของมูลค่าหลักประกัน
เงินกู้ขั้นต่ำ 1,000,000 บาท
 • หลักประกันประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม และห้องชุดพักอาศัย รับวงเงินกู้สูงสุด 95% ของราคาประเมิน
 • หลักประกันประเภทอาคารพาณิชย์ รับวงเงินกู้สูงสุด 95% ของราคาประเมิน 
ระยะเวลากู้
:
สูงสุด 30 ปี
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้กู้ทุกประเภท
(หลักประกันบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม และห้องชุด)
ตั้งแต่ 1,000,000 บาท 2.95 - 4.19 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:

หลักประกันบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม และห้องชุดพักอาศัย

 • วงเงินกู้ตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 1.5 ล้านบาท 
  - ทางเลือกที่ 1 อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 = 0.80% ต่อปี ปีที่ 2-3 = MRR-2.55% ต่อปี หลังจากนั้น MRR-1.75% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก = 3.20% ต่อปี, อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง = 4.01% ต่อปี)
  - ทางเลือกที่ 2 อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 = 3.00% ต่อปี หลังจากนั้น MRR-1.75% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก = 3.00% ต่อปี, อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง = 3.98% ต่อปี)
  - ทางเลือกที่ 3 (ฟรีค่าจดจำนอง) อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 = 0.55% ต่อปี ปีที่ 2-3 = MRR-1.80% ต่อปี หลังจากนั้น MRR-1.75% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก = 3.62% ต่อปี, อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง = 4.23% ต่อปี)
 • วงเงินกู้ตั้งแต่ 1.5 ล้านบาทขึ้นไป
  - ทางเลือกที่ 1 อัตราดอกเบี้ย = 0.75% ต่อปี ปีที่ 2-3 = MRR-2.55% ต่อปี หลังจากนั้น = MRR-1.75% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก = 3.18% ต่อปี, อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง = 4.01% ต่อปี)
  - ทางเลือกที่ 2 อัตราดอกเบี้ย = 1.90% ต่อปี ปีที่ 2 = 2.45% หลังจากนั้น MRR-1.75% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก = 3.18% ต่อปี, อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง = 4.01% ต่อปี)
  ทางเลือกที่ 3 อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 = 2.95% ต่อปี หลังจากนั้น MRR-1.75% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก = 2.95% ต่อปี, อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง = 3.96% ต่อปี)
  - ทางเลือกที่ 4 อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 = MRR-3.80% ต่อปี หลังจากนั้น MRR-1.75% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก = 3.15% ต่อปี, อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง = 4.08% ต่อปี)
  - ทางเลือกที่ 5 อัตราดอกเบี้ยตลอดระยะเวลาสัญญา = MRR-2.95% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก = 4.00% ต่อปี, อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง = 4.00% ต่อปี)
  - ทางเลือกที่ 6 (ฟรีค่าจดจำนอง) อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 = 0.50% ต่อปี ปีที่ 2-3 = MRR-1.90% ต่อปี หลังจากนั้น MRR-1.75% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก = 3.53% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง = 4.19% ต่อปี)

MRR=6.950%ต่อปี ตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ 19 ส.ค. 62 ซึ่งยังคงบังคับใช้อยู่

***อัตราดอกเบี้ยใช้ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 62 - 31 ม.ค. 63 โดยจดจำนองและเบิกรับเงินกู้ภายในวันที่ 28 ก.พ. 63

หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าการทวงหนี้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าอากรแสตมป์
:
0.05% ของวงเงินกู้
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
ฟรี! ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
มี
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
มี (ภายใน 3 ปีแรก นับจากวันทำสัญญาเนื่องจากการรีไฟแนนซ์ คิด 3% ของยอดหนี้คงค้างตามสัญญา)
หมายเหตุ
:
-
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1572
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
19 พ.ย. 62

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

รีไฟแนนซ์อย่างไรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

แนะนำสินเชื่อเงินสด