ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อบุคคล Cash Link (สินเชื่อบุคคล แคชลิงค์)-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)

สินเชื่อบุคคล Cash Link (สินเชื่อบุคคล แคชลิงค์)-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : ตั้งแต่ 4.05 %
Product Highlight
สินเชื่อเงินสดมอบวงเงินสำรองเพื่อใช้ยามฉุกเฉิน สะดวกรวดเร็วเพิ่มสภาพคล่องในการใช้จ่าย พร้อมรับอัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมพิเศษ

รายละเอียดสินเชื่อ ซีไอเอ็มบี ไทย สินเชื่อบุคคล Cash Link (สินเชื่อบุคคล แคชลิงค์)

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อบุคคล Cash Link (สินเชื่อบุคคล แคชลิงค์)
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
สินเชื่อเงินสดมอบวงเงินสำรองเพื่อใช้ยามฉุกเฉิน สะดวกรวดเร็วเพิ่มสภาพคล่องในการใช้จ่าย พร้อมรับอัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมพิเศษ
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
 • เงินฝากออมทรัพย์หรือเงินฝากประจำ
 • บัตรเงินฝาก
 • ตั๋วแลกเงิน
 • Structured BE 
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
คุณสมบัติผู้กู้
:
 1. บุคคลธรรมดา
 2. อายุ 20 ปีบริบูรณ์
 3. สัญชาติไทย
 4. เป็นเจ้าของบัญชีเงินฝาก
วงเงินกู้
:
 1. เงินฝากออมทรัพย์หรือเงินฝากประจำที่รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลา สัดส่วนวงเงินกู้ต่อหลักประกัน 100% ของเงินฝาก
 2. เงินฝากประจำที่รับดอกเบี้ยล่วงหน้าหรือรายเดือน สัดส่วนวงเงินกู้ต่อหลักประกัน 90% ของเงินฝาก
 3. บัตรเงินฝาก สัดส่วนวงเงินกู้ต่อหลักประกัน 90% ของเงินฝาก
 4. ตั๋วแลกเงิน สัดส่วนวงเงินกู้ต่อหลักประกัน 90% ของเงินฝาก
 5. Structured BE สัดส่วนวงเงินกู้ต่อหลักประกัน 90% ของเงินฝาก
ระยะเวลากู้
:
12 - 84 เดือน
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้กู้ทุกประเภท ทุกจำนวน ตั้งแต่ 4.05 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อมาตรฐาน = อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ลูกค้าได้รับบวกเพิ่ม 2.5%

(อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน เริ่มต้น 1.550% ตามประกาศธนาคารฉบับล่าสุด)

หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:

15% ต่อปี

ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าการทวงหนี้
:
267.50 บาท หรือตามที่ถูกเรียกเก็บจากหน่วยงานภายนอก
ค่าอากรแสตมป์
:

0.05% ของวงเงินสินเชื่อ (สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)

ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
 1. ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืนไม่เกิน 200 บาท/ครั้ง
 2. ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป) 100 บาท/ฉบับ
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
หมายเหตุ
:
-
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-626-7777
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
4 ธ.ค. 61

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน