ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อบุคคล ซัมมิท แคปปิตอล-ซัมมิท แคปปิตอล

สินเชื่อบุคคล ซัมมิท แคปปิตอล-ซัมมิท แคปปิตอล

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : ไม่เกิน 28 %
Product Highlight
"ชีวิตดี๊ดี...เพราะมีซัมมิทจัดให้" อนุมัติไว ได้เงินเร็ว ให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือไม่เกิน 1,000,000 บาท ผ่อนนาน 12 - 60 เดือน ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน

รายละเอียดสินเชื่อ บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล จำกัด สินเชื่อบุคคล ซัมมิท แคปปิตอล

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อบุคคล ซัมมิท แคปปิตอล
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
"ชีวิตดี๊ดี...เพราะมีซัมมิทจัดให้" อนุมัติไว ได้เงินเร็ว ให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือไม่เกิน 1,000,000 บาท ผ่อนนาน 12 - 60 เดือน ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อไม่มีหลักประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
n/a
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
คุณสมบัติผู้กู้
:

บุคคลทั่วไป

 • สัญชาติไทย
 • อายุงานอย่างน้อย 1 ปี
 • อายุตั้งแต่ 25 - 59 ปี (โดยอายุผู้สมัครรวมกับระยะเวลาการกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี)
 • รายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้
สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
ระยะเวลากู้
:
12 - 60 เดือน
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้กู้ทุกประเภท ทุกจำนวน ไม่เกิน 28 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 15%ต่อปี และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 13%ต่อปี รวมสูงสุดไม่เกิน 28%ต่อปี
หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
ไม่เกิน 28% ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าการทวงหนี้
:
200 บาท ต่องวด (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ค่าอากรแสตมป์
:
0.05% ของวงเงินอนุมัติ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
 • ค่าใช้จ่ายและภาษีที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ เรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายจริง
 • ค่าใช้จ่ายในการชำระเงินผ่านจุดบริการรับชำระเงิน 10 - 35 บาทต่อครั้ง ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ
 • ค่าใช้จ่ายในการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ 9 - 30 บาทต่อรายการ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ
 • ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต 12 บาทต่อรายการต่อครั้ง
 • ค่าใช้จ่ายกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย (กรณีชำระหนี้โดยการหักบัญชีกับสถาบันการเงินอื่น) ตามค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจริงแต่ต้องไม่เกิน 200 บาท/ครั้ง
 • ค่าธรรมเนียมกรณีเช็คคืน (กรณีนำฝากเช็คนอกเขต) 0.1% ของยอดเงินหน้าเช็ค (ค่าธรรมเนียมสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท)
 • ค่าธรรมเนียมการขอใบแจ้งยอดบัญชี (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป) 100 บาทต่อครั้ง
 • ค่าธรรมเนียมการขอตรวจสอบรายการ 100 บาทต่อครั้ง
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
มี
หมายเหตุ
:
-
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2107-2222
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
3 ก.ย. 62

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

แนะนำสินเชื่อเงินสด