ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อบุคคลเพื่อข้าราชการบำนาญกสิกรไทย-ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)

สินเชื่อบุคคลเพื่อข้าราชการบำนาญกสิกรไทย-ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 5.72 %
Product Highlight
สินเชื่อบุคคลเพื่อข้าราชการบำนาญกสิกรไทย ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ข้าราชการเกษียณแล้วก็กู้ได้ ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร กสิกรไทย สินเชื่อบุคคลเพื่อข้าราชการบำนาญกสิกรไทย

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อบุคคลเพื่อข้าราชการบำนาญกสิกรไทย
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
สินเชื่อบุคคลเพื่อข้าราชการบำนาญกสิกรไทย ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ข้าราชการเกษียณแล้วก็กู้ได้ ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
หนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอด
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
เฉพาะข้าราชการ (ข้าราชการเกษียณอายุ)
คุณสมบัติผู้กู้
:
  1. สัญชาติไทย
  2. ไม่จำกัดอายุผู้กู้
  3. เป็นข้าราชการเกษียณอายุ ผู้รับบำนาญรายเดือนที่กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัด กระทรวงการคลังออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกันการกู้เงินกับธนาคาร
วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 100 % ของมูลค่าหลักประกัน
สูงสุดไม่เกิน 100% ของจำนวนเงินที่ระบุในหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอด
ระยะเวลากู้
:
สูงสุดไม่เกิน 30 ปี
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ข้าราชการ ทุกจำนวน 5.72 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ย MRR - 1.15% ต่อปี

MRR=6.870% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
ไม่เกิน 15% ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าการทวงหนี้
:
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าอากรแสตมป์
:
ค่าอากรแสตมป์ติดสัญญากู้เงิน (เงินกู้ 2,000 บาท ต่ออากรแสตมป์ 1 บาท เศษ 2,000 บาทปัดเป็นอากร 1 บาท)
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
ไม่มี (ไม่มีค่าปรับกรณีชำระปิดบัญชีก่อนกึ่งหนึ่งของสัญญากู้)
หมายเหตุ
:
ลักษณะการรับเงินกู้

ธนาคารจะโอนเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ เข้าบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารกสิกรไทย ตามที่ผู้กู้ได้ระบุไว้ในใบสมัคร เป็นจำนวนเงินสุทธิที่หักค่าอากรแสตมป์แล้ว

วิธีการผ่อนชำระคืนเงินกู้

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จะเป็นผู้ดำเนินการ หักเงินบำนาญรายเดือนของผู้กู้ นำส่งให้ธนาคารเพื่อชำระเงินกู้ทุกเดือน จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น กรณีผู้กู้เสียชีวิต หรือผิดนัดชำระหนี้ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังจะหักเงินบำเหน็จตกทอดที่เป็นประกันนำมาชำระหนี้ปิดบัญชีเงินกู้

สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-888-8888
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
10 ก.ย. 62

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

แนะนำสินเชื่อเงินสด