ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อบุคคลสวัสดิการหักนำส่งกสิกรไทย-ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)

สินเชื่อบุคคลสวัสดิการหักนำส่งกสิกรไทย-ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 16 %
Product Highlight
สินเชื่อบุคคลสวัสดิการหักนำส่งกสิกรไทย ดอกเบี้ยต่ำ หักนำส่งให้ทุกแผนการเงินเป็นได้อย่างใจ วงเงินสูงสุด 7 เท่าของรายได้ และสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร กสิกรไทย สินเชื่อบุคคลสวัสดิการหักนำส่งกสิกรไทย

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อบุคคลสวัสดิการหักนำส่งกสิกรไทย
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
สินเชื่อบุคคลสวัสดิการหักนำส่งกสิกรไทย ดอกเบี้ยต่ำ หักนำส่งให้ทุกแผนการเงินเป็นได้อย่างใจ วงเงินสูงสุด 7 เท่าของรายได้ และสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อไม่มีหลักประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
n/a
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท (เป็นพนักงาน/ลูกจ้าง ประจำของบริษัท หรือหน่วยงานต้นสังกัด ที่ได้ทำบันทึกข้อตกลงกับธนาคารกสิกรไทย)
คุณสมบัติผู้กู้
:
  • สัญชาติไทย
  • เป็นพนักงาน/ลูกจ้างประจำของบริษัท หรือหน่วยงานต้นสังกัด ที่ได้บันทึกข้อตกลงกับธนาคารกสิกรไทย
  • อายุผู้ขอกู้รวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องอยู่ระหว่าง 21 - 60 ปี หรือไม่เกินอายุเกษียณที่บริษัทกำหนด
  • มีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
  • อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • ได้รับการพิจารณาจากหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ขอกู้
  • ผู้ขอกู้ยินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดหักเงินเดือนนำส่งธนาคารเพื่อชำระหนี้เป็นประจำทุกเดือนจนกว่าการชำระหนี้เสร็จสิ้น
วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 7.0 เท่าของรายได้
เงินกู้ขั้นต่ำ 10,000 บาท
สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท
  • ขั้นต่ำ 10,000 บาท
  • 5 เท่าของรายได้ และสูงสุด 1,500,000 บาท
  • พิเศษ สำหรับผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยวงเงินสูงสุด 7 เท่าของรายได้
ระยะเวลากู้
:
12 - 60 เดือน
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้มีรายได้ประจำ ตั้งแต่ 10,000 ถึง 1,500,000 บาท 16 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษ สำหรับหน่วยงานที่มีบันทึกข้อตกลงกับธนาคาร
หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
MRR + 17% ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าการทวงหนี้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าอากรแสตมป์
:
ค่าอากรติดสัญญาเงินกู้อัตราเงินกู้ 2,000 บาทต่อค่าอากร 1 บาท เศษของ 2,000 บาท คิด 1 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
มี (ไม่มีค่าปรับ)
หมายเหตุ
:
-
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2888-8888 กด 04
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
13 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน