ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อธนวัฏ 5Plus-ธนาคารกรุงไทย (KTB)

สินเชื่อธนวัฏ 5Plus-ธนาคารกรุงไทย (KTB)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 16.12 %
Product Highlight
สินเชื่อบุคคลที่ไม่ต้องใช้หลักประกันในการข้อกู้ เพื่อนำไปใช้ในการอุปโภค - บริโภค หรือเพื่อนำไปชำระหนี้ที่มีกับสถาบันการเงินอื่น อัตราดอกเบี้ยต่ำ วงเงินให้กู้สูง 5 เท่าของรายได้ หรือไม่เกิน 1 ล้านบาท

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร กรุงไทย สินเชื่อธนวัฏ 5Plus

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อธนวัฏ 5Plus
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน
จุดเด่น
:
สินเชื่อบุคคลที่ไม่ต้องใช้หลักประกันในการข้อกู้ เพื่อนำไปใช้ในการอุปโภค - บริโภค หรือเพื่อนำไปชำระหนี้ที่มีกับสถาบันการเงินอื่น อัตราดอกเบี้ยต่ำ วงเงินให้กู้สูง 5 เท่าของรายได้ หรือไม่เกิน 1 ล้านบาท
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อไม่มีหลักประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
n/a
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท (มีเงินได้จ่ายผ่านบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทย)
คุณสมบัติผู้กู้
:
  1. เป็นพนักงานประจำของบริษัทเอกชนหรือหน่วยงานเอกชน
  2. มีเงินได้ประจำขั้นต่ำ 15,000 บาทต่อเดือน
  3. อายุการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
  4. อายุไม่เกิน 60 ปี
  5. มีเงินได้จ่ายผ่านบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทย
วงเงินกู้
:
5.0 เท่าของรายได้
สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
ระยะเวลากู้
:
1 ปี (ต่ออายุปีต่อปีโดยอัตโนมัติ)
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้มีรายได้ประจำ
(มีเงินได้จ่ายผ่านบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทย)
ทุกจำนวน 16.12 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:

MRR + 9% ต่อปี

(MRR = 7.120% ต่อปี อ้างอิงตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด)

หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
25% ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าการทวงหนี้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าอากรแสตมป์
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
ค่าธรรมเนียมรายปี 200 บาท
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
หมายเหตุ
:

เงื่อนไขการชำระหนี้

ชำระเฉพาะดอกเบี้ย

สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel.  :  0-2111-1111
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
11 เม.ย. 62

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

 
 
 

Advertorial สินเชื่อเงินสดล่าสุด