ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อธนชาตบ้านแลกเงิน-ธนาคารธนชาต (Thanachart)

สินเชื่อธนชาตบ้านแลกเงิน-ธนาคารธนชาต (Thanachart)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 6.1 - 7.01 %
Product Highlight
สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับผู้ที่มีที่อยู่อาศัยที่ปลอดจำนอง โดยนำที่อยู่อาศัยมาเป็นหลักประกันเพื่อเปลี่ยนเป็นวงเงินพร้อมใช้ในรูปแบบสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค ให้คุณรับเงินสด บ้านก็ยังมีอยู่ ผ่อนสบายๆกับอัตราดอกเบี้ยต่ำ และระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 30 ปี

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร ธนชาต สินเชื่อธนชาตบ้านแลกเงิน

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อธนชาตบ้านแลกเงิน
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อบ้านแลกเงิน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับผู้ที่มีที่อยู่อาศัยที่ปลอดจำนอง โดยนำที่อยู่อาศัยมาเป็นหลักประกันเพื่อเปลี่ยนเป็นวงเงินพร้อมใช้ในรูปแบบสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค ให้คุณรับเงินสด บ้านก็ยังมีอยู่ ผ่อนสบายๆกับอัตราดอกเบี้ยต่ำ และระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 30 ปี
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
ที่อยู่อาศัยที่สามารถใช้เป็นหลักประกัน ได้แก่ บ้านพร้อมที่ดิน ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด อาคารพาณิชย์ โฮมออฟฟิศ อาคารชุด
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
คุณสมบัติผู้กู้
:
 1. บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย
 2. อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
 3. มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท/เดือน กรณีเป็นพนักงานประจำ หรือ มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท/เดือน กรณีเป็นเจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ
 4. อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี หากไม่ถึง 1 ปี ใช้เอกสารหรือหนังสือรับรองจากที่ทำงานเดิมมาแสดงว่ามีอายุงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 5. กรณีมีผู้กู้ร่วม ผู้กู้ร่วมต้องมีส่วนร่วมในการผ่อนชำระหนี้ และควรเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน
วงเงินกู้
:
เงินกู้ขั้นต่ำ 100,000 บาท
สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท
กรณีลูกค้าไถ่ถอนมาจากสถาบันการเงินอื่น (Refinance) ให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินเงินกู้จากสถาบันการเงินเดิม หรือไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหลักประกัน
ระยะเวลากู้
:
สูงสุดไม่เกิน 30 ปี
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้กู้ทุกประเภท ตั้งแต่ 100,000 ถึง 10,000,000 บาท 6.1 - 7.01 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:

กรณีผู้กู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นหลักประกันตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

 • เดือนที่ 1-3 : อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี 
 • หลังจากนั้น : อัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

(เฉลี่ย 3 ปีแรกเท่ากับ 6.10% ต่อปี)

 

กรณีผู้กู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นหลักประกันน้อยกว่า 6 เดือน หรือไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

 • เดือนที่ 1-3 : อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี 
 • หลังจากนั้น : อัตราดอกเบี้ย MLR + 1.00% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา
(เฉลี่ย 3 ปีแรกเท่ากับ 7.01% ต่อปี)

 

(อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
 1. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
 2. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
สูงสุดไม่เกิน 18% ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ (Front-end Fee)
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าการทวงหนี้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าอากรแสตมป์
:
ร้อยละ 0.05 ของวงเงินสินเชื่อ แต่ไม่เกิน 10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
 1. ค่าประเมินราคาหลักประกันรายย่อยขั้นต่ำ 3,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) พร้อมค่าพาหนะ (ถ้ามี) สำหรับกรณีต่างจังหวัด นอกเหนือจากนั้นคิดตามระเบียบที่ธนาคารกำหนด ยกเว้นค่าธรรมเนียมการประเมินราคาหลักประกัน (เฉพาะโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าร่วมรายการกับธนาคาร)
 2. ค่าธรรมเนียมการจดจำนอง ร้อยละ 1 ของวงเงินกู้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
หมายเหตุ
:

ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 30 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกินที่กำหนด ดังนี้

 1. ผู้มีอาชีพพนักงานประจำ ต้องไม่เกิน 60 ปี
 2. ผู้เป็นเจ้าของธุรกิจ และผู้ประกอบอาชีพอิสระ ต้องไม่เกิน 65 ปี
 3. ผู้มีอาชีพอัยการ/ผู้พิพากษา ต้องไม่เกิน 70 ปี
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel.  :  1770
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
3 ธ.ค. 61

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

ธนาคารมอบส่วนลดอัตราดอกเบี้ยจำนวน 12 เดือน

รายละเอียดโปรโมชั่น ชุด A

ธนาคารมอบส่วนลดอัตราดอกเบี้ยจำนวน 12 เดือน ตามเงื่อนไข ดังนี้

กรณีผู้กู้ทำประกันชีวิตแบบคุ้มครองวงเงินกู้ (MRTA) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 โดยอายุกรมธรรม์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของอายุสัญญาเงินกู้ และไม่ต่ำกว่า 10 ปี หรือ กรณีผู้กู้ทำประกันชีวิตแบบคุ้มครองวงเงินกู้ (MRTA) ทั้งจำนวน โดยอายุกรมธรรม์ไม่ต่ำกว่าอายุสัญญาเงินกู้ หรือไม่ต่ำกว่า 10 ปี
 • ซื้อประกันชีวิต Smile Home รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 0.15 % หรือ
 • ซื้อประกันชีวิต Smile Home Plus รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 0.25%
เงื่อนไข
:
 1. Smile Home และ Smile Home Plus เป็นบริการประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินกู้ (MRTA) โดย Smile Home Plus จะคุ้มครองเพิ่มในส่วนของประกันอุบัติเหตุ
 2. เงื่อนไขเพิ่มเติมเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ระยะเวลาโปรโมชั่น
:
ตามที่ผู้ให้บริการสินเชื่อจะกำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
โทร. 1770
 

ยกเว้นค่าธรรมเนียม

รายละเอียดโปรโมชั่น ชุด B
 1. ค่าประเมินราคาหลักประกันรายย่อยขั้นต่ำ 2,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) พร้อมค่าพาหนะ (ถ้ามี) สำหรับกรณีต่างจังหวัด นอกเหนือจากนั้นคิดตามระเบียบที่ธนาคารกำหนด ยกเว้นค่าธรรมเนียมการประเมินราคาหลักประกัน (เฉพาะโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าร่วมรายการกับธนาคาร)

 2. ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ (Front-end Fee)

เงื่อนไข
:
เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ระยะเวลาโปรโมชั่น
:
ตามที่ผู้ให้บริการสินเชื่อจะกำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
โทร. 1770
 
 
 
 

Advertorial สินเชื่อเงินสดล่าสุด