ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม-บัตรกรุงไทย (KTC)

สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม-บัตรกรุงไทย (KTC)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : ไม่เกิน 28 %
Product Highlight
 • เลือกผ่อนได้นานสูงสุด 60 เดือน (ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ)
 • คิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก โปะได้ ไม่มีค่าปรับ
 • จ่ายค่างวดสะดวก ที่จุดบริการ KTC TOUCH และช่องทางของธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศ

รายละเอียดสินเชื่อ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
 • เลือกผ่อนได้นานสูงสุด 60 เดือน (ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ)
 • คิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก โปะได้ ไม่มีค่าปรับ
 • จ่ายค่างวดสะดวก ที่จุดบริการ KTC TOUCH และช่องทางของธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศ
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
เล่มทะเบียนรถเป็นของตัวเอง เฉพาะรถยี่ห้อที่ให้บริการ ดังนี้ Toyota, Honda, Isuzu, Mitsubishi, Nissan, Hyundai, Suzuki, Ford, Mazda, Chevrolet, MG, Mercedes Benz, BMW, Volvo, Audi, MINI
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
คุณสมบัติผู้กู้
:
 • สัญชาติไทยอายุ 20 - 65 ปี
 • รายได้ขั้นต่ำ 8,000 บาทต่อเดือน
 • ประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 4 เดือน (กรณีเจ้าของกิจการ ต้องดำเนินธุรกิจไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
 • มีโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงาน ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
 • มีรถยนต์ หรือรถกระบะเป็นของตนเอง (เฉพาะรุ่นรถยนต์ที่อายุไม่เกิน 15 ปี)
วงเงินกู้
:
วงเงินที่อนุมัติขึ้นอยู่กับความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า โดยพิจารณาจากมูลค่ารถที่นำสมุดคู่มือจดทะเบียนรถมาเป็นประกัน (ยี่ห้อ-รุ่นรถ, ปีจดทะเบียน และสภาพรถ) และสภาพคล่องในการจำหน่าย
ระยะเวลากู้
:
สูงสุด 60 เดือน
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้กู้ทุกประเภท ทุกจำนวน ไม่เกิน 28 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:
รวมดอกเบี้ยกับค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใดๆ จะไม่เกิน 28% ต่อปี
หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
สูงสุด 28% ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าการทวงหนี้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าอากรแสตมป์
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
มี (สามารถชำระได้โดยเงินส่วนที่ชำระเกินจะไปลดเงินต้น)
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
มี (ไม่ต้องเสียค่าปรับใดๆ จากการชำระค่างวดก่อนครบกำหนด)
หมายเหตุ
:
-
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2123-5000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
6 ม.ค. 63

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

แนะนำสินเชื่อเงินสด