ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ทิสโก้ออโต้แคช (TISCO AUTO Cash)-ทิสโก้ (TISCO)

สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ทิสโก้ออโต้แคช (TISCO AUTO Cash)-ทิสโก้ (TISCO)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : ตั้งแต่ 6.6 %
Product Highlight
สินเชื่อสำหรับคนมีรถ ที่ต้องการใช้เงินระยะสั้นในยามฉุกเฉิน หรือ เสริมสภาพคล่อง ลงทุนธุรกิจ รับรถยนต์อายุสูงสุด รวมผ่อนไม่เกิน 25 ปี แถมยังมีรถไว้ขับเหมือนเดิม ด้วยขั้นตอนที่อนุมัติง่าย ไม่ยุ่งยาก

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร ทิสโก้ สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ทิสโก้ออโต้แคช (TISCO AUTO Cash)

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ทิสโก้ออโต้แคช (TISCO AUTO Cash)
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อรถแลกเงิน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
สินเชื่อสำหรับคนมีรถ ที่ต้องการใช้เงินระยะสั้นในยามฉุกเฉิน หรือ เสริมสภาพคล่อง ลงทุนธุรกิจ รับรถยนต์อายุสูงสุด รวมผ่อนไม่เกิน 25 ปี แถมยังมีรถไว้ขับเหมือนเดิม ด้วยขั้นตอนที่อนุมัติง่าย ไม่ยุ่งยาก
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
 1. เล่มทะเบียนรถยนต์ ประเภทรถยนต์ เฉพาะรถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ รถบรรทุก และบิ๊กไบค์
 2. อายุรถยนต์ รวมระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 25 ปี
 3. กรณีขอกู้ 100% ของราคาประเมินรถยนต์ต้องมีบุคคลค้ำประกัน
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
คุณสมบัติผู้กู้
:
 1. อายุ 20 - 60 ปี (รวมระยะเวลาผ่อนแล้วไม่เกิน 70 ปี)
 2. มีรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วเป็น 2 เท่าของค่างวดที่ผ่อนชำระ
วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 100 % ของมูลค่าหลักประกัน
 1. วงเงินกู้สูงสุด 85% ของราคาประเมินรถยนต์ ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน
 2. วงเงินกู้สูงสุด 100 % ของราคาประเมินรถยนต์ ต้องมีผู้ค้ำประกัน
ระยะเวลากู้
:
6 - 60 เดือน
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate)
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้กู้ทุกประเภท ทุกจำนวน ตั้งแต่ 6.6 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:

อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับระยะเวลาผ่อนชำระ สำหรับรถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ส่วนบุคคล ดังนี้

 • ระยะเวลาผ่อนชำระ 12-48 เดือน คิดอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.55% ต่อเดือน
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ 60 เดือน คิดอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.66% ต่อเดือน

อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับอายุหลักประกัน สำหรับรถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ส่วนบุคคล ดังนี้

 • มีอายุ 12 ปีขึ้นไป คิดอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.66% ต่อเดือน
อัตราดอกเบี้ยกรณีเป็นรถบรรทุก
 • คิดอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.66% ต่อเดือน
อัตราดอกเบี้ยกรณีเป็นรถบิ๊กไบค์
 • คิดอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.77% ต่อเดือน

อัตราดอกเบี้ยกรณีเป็นรถตู้โดยสาร

 • คิดอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.77% ต่อเดือน
หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามประเภทรถ อายุรถ และระยะเวลาการผ่อนชำระ
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
1.5 % ของวงเงินสินเชื่อ ขั้นต่ำ 1,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าการทวงหนี้
:
กรณีค้างชำระเกิน 3 วันทำการ มีค่าการทวงหนี้ 500 บาท/ครั้ง
ค่าอากรแสตมป์
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
 1. ค่าเบี้ยประกันสินเชื่อ คิดตามอายุผู้กู้ ตามอัตราที่ธนาคารกำหนด
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
ไม่มี
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
มี (สามารถชำระได้ โดยเงินต้นคงค้างจะปรับอัตราดอกเบี้ยเป็น อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก เริ่มต้นที่ 12% ต่อปี)
หมายเหตุ
:
-
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2633 6000 กด 3
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
6 ม.ค. 63

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

แนะนำสินเชื่อเงินสด