ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อจุใจ-ธนาคารกรุงศรี (BAY)

สินเชื่อจุใจ-ธนาคารกรุงศรี (BAY)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : -
Product Highlight
สินเชื่อจุใจ ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนสบายๆ จ่ายเบาๆ โดยใช้หลักประกันขั้นต่ำเพียง 30% ของวงเงินสินเชื่อรวม วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สินเชื่อจุใจ

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อจุใจ
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน
จุดเด่น
:
สินเชื่อจุใจ ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนสบายๆ จ่ายเบาๆ โดยใช้หลักประกันขั้นต่ำเพียง 30% ของวงเงินสินเชื่อรวม วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
เงินฝสกออมทรัพย์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ/หรือ สินทรัพย์ถาวร เช่น ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลุกสร้าง เป็นต้น
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
คุณสมบัติผู้กู้
:
  1. เป็นบุคคลธรรมดาอายุ 20 - 65 ปี หรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย
  2. ประกอบกิจการในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 2 ปี
  3. มีผลประกอบการและประวัติการเงินที่ดี
วงเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ระยะเวลากู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
-
อัตราดอกเบี้ย
 
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:
n/a
หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าการทวงหนี้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าอากรแสตมป์
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
หมายเหตุ
:
-
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel.  :  -
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

 
 
 

Advertorial สินเชื่อเงินสดล่าสุด