ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อคนค้าขาย-ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)

สินเชื่อคนค้าขาย-ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : ไม่เกิน 18 %
Product Highlight
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) สนับสนุนเงินทุนสูงสุด 10 ล้านบาท ผ่อนนาน 10 ปี แก่ผู้ประกอบการรายย่อยที่มีศักยภาพเพียงแค่มีสินทรัพย์ไม่ว่าจะเป็น บ้าน อาคาร สถานประกอบการ ห้องชุด ที่ดินเปล่า หรือทองคำ ก็นำมาเป็นหลักประกันได้ สามารถขอวงเงินกู้เพิ่มได้สูงสุด 15% จากวงเงินกู้ที่ได้รับการอนุมัติ เพื่อนำไปชำระค่าเบี้ยประกันต่างๆ ค่าจดจำนองหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร ไทยเครดิต สินเชื่อคนค้าขาย

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อคนค้าขาย
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน
จุดเด่น
:
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) สนับสนุนเงินทุนสูงสุด 10 ล้านบาท ผ่อนนาน 10 ปี แก่ผู้ประกอบการรายย่อยที่มีศักยภาพเพียงแค่มีสินทรัพย์ไม่ว่าจะเป็น บ้าน อาคาร สถานประกอบการ ห้องชุด ที่ดินเปล่า หรือทองคำ ก็นำมาเป็นหลักประกันได้ สามารถขอวงเงินกู้เพิ่มได้สูงสุด 15% จากวงเงินกู้ที่ได้รับการอนุมัติ เพื่อนำไปชำระค่าเบี้ยประกันต่างๆ ค่าจดจำนองหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
บ้าน อาคาร สถานประกอบการ ห้องชุด ที่ดินเปล่า หรือทองคำ
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
คุณสมบัติผู้กู้
:

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของกิจการ

วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 85 % ของมูลค่าหลักประกัน
สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท
ระยะเวลากู้
:
สูงสุดไม่เกิน 120 เดือน
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว ไม่เกิน 10,000,000 บาท ไม่เกิน 18 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:
n/a
หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
18% ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าการทวงหนี้
:
ตามที่เกิดขึ้นจริง
ค่าอากรแสตมป์
:
ร้อยละ 0.05 ของวงเงินกู้(ไม่เกิน 10,000 บาท)
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
ค่าประเมินหลักประกัน ขั้นต่ำ 2,500 บาท+VAT (ขึ้นอยู่กับประเภทและลักษณะหลักประกัน)
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
หมายเหตุ
:
-
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel.  :  02-697-5454
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
26 มิ.ย. 61

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน