ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อกรุงไทย Super Easy (สินเชื่อกรุงไทย ซูเปอร์ อีซี่)-ธนาคารกรุงไทย (KTB)

สินเชื่อกรุงไทย Super Easy (สินเชื่อกรุงไทย ซูเปอร์ อีซี่)-ธนาคารกรุงไทย (KTB)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : ไม่เกิน 22 %
Product Highlight
สินเชื่อกรุงไทย Super Easy เป็นสินเชื่อบุคคลแบบไม่มีหลักประกัน รับวงเงินสูงถึง 5 เท่าของรายได้สุทธิ สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท สบายๆ กับการ Refinance หนี้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อดอกเบี้ยสูงจากธนาคารอื่น

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร กรุงไทย สินเชื่อกรุงไทย Super Easy (สินเชื่อกรุงไทย ซูเปอร์ อีซี่)

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อกรุงไทย Super Easy (สินเชื่อกรุงไทย ซูเปอร์ อีซี่)
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
สินเชื่อกรุงไทย Super Easy เป็นสินเชื่อบุคคลแบบไม่มีหลักประกัน รับวงเงินสูงถึง 5 เท่าของรายได้สุทธิ สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท สบายๆ กับการ Refinance หนี้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อดอกเบี้ยสูงจากธนาคารอื่น
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อไม่มีหลักประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
n/a
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
คุณสมบัติผู้กู้
:
  • บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ/เงินเดือนขั้นต่ำ 20,000 บาท และมีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • ผู้ประกอบการรายย่อย มีรายได้สุทธิขั้นต่ำ 20,000 บาท และประกอบกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว
วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้
สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
  • พนักงานที่มีเงินเดือนประจำ ให้วงเงินกู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ปัจจุบัน สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
  • กรณีผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยทั่วไป ให้วงเงินกู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้สุทธิ (เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 6 เดือน) สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
ระยะเวลากู้
:
12 - 60 ปี
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate)
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้มีรายได้ประจำ ไม่เกิน 1,000,000 บาท ไม่เกิน 20 %
เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว ไม่เกิน 500,000 บาท ไม่เกิน 22 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:

อัตราดอกเบี้ยปกติ

  • พนักงานที่มีเงินเดือนประจำ อัตราดอกเบี้ยคงที่สูงสุด 20% ต่อปี
  • ผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยทั่วไป อัตราดอกเบี้ยคงที่สูงสุด 22% ต่อปี
หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
18% ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าการทวงหนี้
:
100 บาท/ทุกรอบของการผิดนัดชำระหนี้
ค่าอากรแสตมป์
:
เงินกู้ 2,000 บาท ต่อค่าอากร 1 บาท เศษของ 2,000 บาท คิด 1 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
หมายเหตุ
:
-
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2111-1111
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
5 ต.ค. 61

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน