ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อกรุงไทยใส่ใจคุณ (KTB Care For You)-ธนาคารกรุงไทย (KTB)

สินเชื่อกรุงไทยใส่ใจคุณ (KTB Care For You)-ธนาคารกรุงไทย (KTB)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : ไม่เกิน 9.12 %
Product Highlight
ใส่ใจให้ทุกความต้องการเป็นจริงได้ ด้วยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยแสนต่ำ นำไปใช้จ่ายอเนกประสงค์ต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องมีบัญชีกับธนาคาร เพียงมีรายได้ประจำหรือรายได้จากการประกอบธุรกิจส่วนตัว และใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร กรุงไทย สินเชื่อกรุงไทยใส่ใจคุณ (KTB Care For You)

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อกรุงไทยใส่ใจคุณ (KTB Care For You)
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
ใส่ใจให้ทุกความต้องการเป็นจริงได้ ด้วยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยแสนต่ำ นำไปใช้จ่ายอเนกประสงค์ต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องมีบัญชีกับธนาคาร เพียงมีรายได้ประจำหรือรายได้จากการประกอบธุรกิจส่วนตัว และใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
  1. ที่ดินเปล่า หรือที่ดิน+สิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด
  2. พันธบัตร
  3. เงินฝาก
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
คุณสมบัติผู้กู้
:
เป็นผู้มีรายได้ประจำ หรือมีรายได้จากการประกอบธุรกิจส่วนตัว
วงเงินกู้
:
สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท
วงเงินกู้สูงถึง 5 ล้านบาทสำหรับการกู้แบบ Term Loan และ 1 ล้านบาทสำหรับการกู้แบบ O/D
ระยะเวลากู้
:
สูงสุด 10 ปี
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้กู้ทุกประเภท
(วงเงินกู้เบิกเกินปัญชี O/D)
ไม่เกิน 1,000,000 บาท ไม่เกิน 9.12 %
ไม่เกิน 5,000,000 บาท ไม่เกิน 8.12 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:

กรณีเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan) เงินกู้ไม่เกิน 5 ล้าน

  1. ใช้ที่ดินเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR+1% ต่อปี
  2. ใช้พันธบัตรเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR ต่อปี
  3. ใช้บัญชีเงินฝากเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ ดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับ + 2% ต่อปี

กรณีเงินกู้แบบเบิกเงินเกินบัญชี (O/D) เงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท

  1. ใช้ที่ดินเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR+2% ต่อปี
  2. ใช้พันธบัตรเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR+1% ต่อปี
  3. ใช้บัญชีเงินฝากเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ ดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับ + 2% ต่อปี
หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
18% ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าการทวงหนี้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าอากรแสตมป์
:
เงินกู้ 2,000 บาท ต่อค่าอากร 1 บาท เศษของ 2,000 บาท คิด 1 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
มี (ตามเงื่อนไขของธนาคาร)
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
มี (ตามเงื่อนไขของธนาคาร)
หมายเหตุ
:
-
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2111-1111
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน