ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ ธนาคารกรุงไทย (KTB)

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ ธนาคารกรุงไทย (KTB)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 10.37 - 12.87 %
Product Highlight
 • เงินสดสำรองพร้อมใช้ วงเงินกู้สูงสุดถึง 12 เท่าของเงินเดือน
 • สินเชื่อบุคคลดอกเบี้ยต่ำ มีหรือไม่มีผู้ค้ำประกันก็ทำได้
 • คิดดอกเบี้ยตามจำนวนเงินใช้จริง ถ้าไม่ใช้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร กรุงไทย สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
 • เงินสดสำรองพร้อมใช้ วงเงินกู้สูงสุดถึง 12 เท่าของเงินเดือน
 • สินเชื่อบุคคลดอกเบี้ยต่ำ มีหรือไม่มีผู้ค้ำประกันก็ทำได้
 • คิดดอกเบี้ยตามจำนวนเงินใช้จริง ถ้าไม่ใช้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อบุคคลค้ำประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
 1. กลุ่มข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีบุคคลค้ำประกันทุกราย ยกเว้นกลุ่มลูกค้าที่มีตำแหน่งและเงินเดือนที่ธนาคารกำหนดไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน
 2. กลุ่มพนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจที่หน่วยงานจ้างทำงาน โดยสัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลาจ้างงาน มีบุคคลค้ำประกันทุกราย ยกเว้นกลุ่มพนักงานราชการกลุ่มพิเศษที่มีตำแหน่งและเงินเดือนที่ธนาคารกำหนดไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน
 3. กลุ่มพนักงานบริษัทในเครือของธนาคาร (ถือหุ้น 25% ขึ้นไป) มีบุคคลค้ำประกันทุกราย ยกเว้นบางกรณีไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน
 4. กลุ่มพนักงานประจำของบริษัทหรือหน่วยงานเอกชน มีบุคคลค้ำประกันทุกราย ยกเว้นกลุ่มลูกค้าที่มีตำแหน่งและเงินเดือนที่ธนาคารกำหนดไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
คุณสมบัติผู้กู้
:
ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน เจ้าหน้าที่องค์การของรัฐ
 • หน่วยงานมี MOU กับธนาคารกรุงไทย รายได้ขั้นต่ำตั้งแต่ 13,000 บาท (อย่างน้อย 15% ของเงินเดือน)
 • หน่วยงานไม่มี MOU กับธนาคารกรุงไทย รายได้ขั้นต่ำตั้งแต่ 30,000 บาท (อย่างน้อย 15% ของเงินเดือน)
 
พนักงานราชการ พนักงานสัญญาจ้างและลูกจ้าง ในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
 • หน่วยงานมี MOU กับธนาคารกรุงไทย รายได้ขั้นต่ำตั้งแต่ 15,000 บาท (อย่างน้อย 25% ของเงินเดือน)
 • หน่วยงานไม่มี MOU กับธนาคารกรุงไทย รายได้ขั้นต่ำตั้งแต่ 30,000 บาท (อย่างน้อย 25% ของเงินเดือน)
 
พนักงานบริษัทเอกชน (พนักงานประจำบริษัท)
 • หน่วยงานมี MOU กับธนาคารกรุงไทย รายได้ขั้นต่ำตั้งแต่ 18,000 บาท (อย่างน้อย 25% ของเงินเดือน)
วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 12.0 เท่าของรายได้

 พิเศษสำหรับหน่วยงานที่จัดทำบันทึกข้อตกลงให้เป็นสินเชื่อสวัสดิการ

 1. หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ

- มี MOU กับธนาคารกรุงไทย ให้กู้สูงสุด 12 เท่าของเงินเดือน

-ไม่มี MOU กับธนาคารกรุงไทย ให้กู้สูงสุด 5 เท่าของเงินเดือน 

- หน่วยงานเอกชน ให้กู้สูงสุด 10 เท่าของเงินเดือน

ระยะเวลากู้
:
12 เดือน
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้กู้ทุกประเภท ทุกจำนวน 10.37 - 12.87 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:

สำหรับผู้ขอกู้ที่มีคนค้ำประกัน/ยกเว้นคนค้ำประกัน

 • อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR + 3.5%

 

สำหรับผู้ขอกู้ที่มีคนค้ำประกัน แต่เลือกไม่มีคนค้ำประกัน (ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน เจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานราชการกลุ่มพิเศษ)

 • อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR + 5.5%

 

สำหรับผู้ขอกู้ที่มีคนค้ำประกัน แต่เลือกไม่มีคนค้ำประกัน (พนักงานเอกชน)

 • อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR + 6.0%
หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:

- การคำนวณดอกเบี้ย คำนวณจากต้นเงินกู้ตามระยะเวลาที่เป็นหนี้

- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้

ดอกเบี้ยผิดนัด
:

18% ต่อปี

กรณีเป็นพนักงานหน่วยงานเอกชน อัตราดอกเบี้ยผิดนัด MRR+12% = 18.87% ต่อปี

ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าการทวงหนี้
:

100 บาท / บัญชี / ทุกรอบบัญชีของการผิดนัดชำระหนี้

ค่าอากรแสตมป์
:

เงินกู้ 2,000 บาท ต่อค่าอากร 1 บาท เศษของ 2,000 บาท คิด 1 บาท (สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)

ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
ค่าธรรมเนียมรายปี ปีละ 200 บาท
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
หมายเหตุ
:
-
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2111-1111
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
19 พ.ย. 62

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

แนะนำสินเชื่อเงินสด