ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อกรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช โปะ-ธนาคารกรุงศรี (BAY)

สินเชื่อกรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช โปะ-ธนาคารกรุงศรี (BAY)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 12 - 18 %
Product Highlight
 • ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก
 • ผ่อนยาวแค่ไหน อัตราดอกเบี้ยก็เท่าเดิม
 • ฟรี! ทุกค่าธรรมเนียมในการขอใช้วงเงินกู้
 • ไม่ต้องโอนเล่มทะเบียนรถยนต์
 • ค่างวดไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม

วิดีโอ ไม่ต้องโอนเล่ม..ไม่มีใครรู้

 

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สินเชื่อกรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช โปะ

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อกรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช โปะ
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน
จุดเด่น
:
 • ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก
 • ผ่อนยาวแค่ไหน อัตราดอกเบี้ยก็เท่าเดิม
 • ฟรี! ทุกค่าธรรมเนียมในการขอใช้วงเงินกู้
 • ไม่ต้องโอนเล่มทะเบียนรถยนต์
 • ค่างวดไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน (มีรถยนต์เป็นของตนเอง)
รายละเอียดหลักประกัน
:
 • รถเก๋ง กระบะ รถตู้ SUV ทุกยี่ห้อ ตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นไป
 • ผู้ขอสินเชื่อต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถอย่างน้อย 6 เดือน และไม่รับรถโอนลอยทุกกรณี (หากถือกรรมสิทธิ์น้อยกว่า 6 เดือน ให้เฉพาะกรณีที่โอนมาจากสถาบันการเงินหรือมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์คนแรก)
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
คุณสมบัติผู้กู้
:
 • ผู้สมัคร หรือ ผู้ขอสินเชื่อ จะต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ ณ วันทำสัญญา และไม่เกิน 65 ปี ณ วันสิ้นสุดสัญญา และมีรถยนต์เป็นของตนเอง
 • ผู้สมัคร หรือ ผู้ขอสินเชื่อ จะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย
 • ผู้สมัครหรือ ผู้ขอสินเชื่อ ต้องมีรายได้ขั้นต่ำตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไป
วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 100 % ของมูลค่าหลักประกัน
วงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมินรถยนต์ของธนาคาร
ระยะเวลากู้
:
สูงสุด 72 งวด
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้มีรายได้ประจำ ทุกจำนวน 12 - 18 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:
ดอกเบี้ย ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับ กรณีปกติ (อัตราต่ำสุดถึงอัตราสูงสุด) อัตราดอกเบี้ย 12% - 18% ต่อปี
หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
สูงสุด 28% ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าการทวงหนี้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าอากรแสตมป์
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
มี
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
มี (ไม่เสียค่าธรรมเนียม เว้นแต่ชำระหนี้ปิดบัญชีก่อนกำหนด และไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา จะมีค่าธรรมเนียมชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนด 2% ของต้นเงินกู้คงเหลือ)
หมายเหตุ
:
-
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2740-7400
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
14 ม.ค. 63

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

แนะนำสินเชื่อเงินสด