ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อกรุงศรีเงินฝากค้ำ-ธนาคารกรุงศรี (BAY)

สินเชื่อกรุงศรีเงินฝากค้ำ-ธนาคารกรุงศรี (BAY)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 2.65 - 4.35 %
Product Highlight
วงเงินสำรองในรูปแบบ วงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) สำรองไว้อุ่นใจทุกเวลา ด้วยวงเงินกู้สูงสุดถึง 5 ล้านบาท

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สินเชื่อกรุงศรีเงินฝากค้ำ

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อกรุงศรีเงินฝากค้ำ
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
วงเงินสำรองในรูปแบบ วงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) สำรองไว้อุ่นใจทุกเวลา ด้วยวงเงินกู้สูงสุดถึง 5 ล้านบาท
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือเงินฝากประจำกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
คุณสมบัติผู้กู้
:
  1. บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20 – 70 ปี
  2. พนักงานประจำ หรือผู้ประกอบการที่จดทะเบียนและดำเนินธุรกิจในประเทศไทย
  3. มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือเงินฝากประจำกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  4. พนักงานประจำ อายุงานรวมที่ทำงานเดิมและปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 2 ปี (งานปัจจุบันต้องผ่านการทดลองงานแล้ว
วงเงินกู้
:
เงินกู้ขั้นต่ำ 300,000 บาท
สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท
ระยะเวลากู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้กู้ทุกประเภท ตั้งแต่ 300,000 ถึง 5,000,000 บาท 2.65 - 4.35 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่เป็นประกัน + 2.00% ต่อปี

* อัตราดอกเบี้ยข้างต้นยกตัวอย่างจาก กรณีใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เป็นประกัน อัตราดอกเบี้ย 0.65 (ตามประกาศ วันที่ 10 มิ.ย.56) และกรณีใช้บัญชีเงินฝากประจำระยะเวลา 12 เดือนวงเงินฝากน้อยกว่า 5 ล้านบาทเป็นประกัน อัตราดอกเบี้ย 2.35 (ตามประกาศ วันที่ 10 มิ.ย.56) เท่านั้น

หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าการทวงหนี้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าอากรแสตมป์
:
เรียกเก็บ 1 บาท ต่อวงเงินกู้ทุก 2,000 บาท (เศษของ 2,000 บาทเก็บ 1 บาท)
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
  1. ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรมสัญญา และ/หรือจดทะเบียนสิทธิหลักประกัน คิด 1.50% ของวงเงินกู้ สำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่ 3 แสนบาท แต่ไม่ถึง 1 ล้านบาท(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เก็บสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
  2. ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรมสัญญา และ/หรือจดทะเบียนสิทธิหลักประกัน คิด 1.00% ของวงเงินกู้ สำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เก็บสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
  3. ค่าธรรมเนียมกรณีลูกค้ายกเลิกวงเงินภายใน 1 ปีแรก คิด 3% ของวงเงินกู้
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
หมายเหตุ
:
-
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel.  :  1572
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

 
 
 

Advertorial สินเชื่อเงินสดล่าสุด