ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

บัตรกดเงินสด A money-ไอร่า แอนด์ ไอฟุล

บัตรกดเงินสด A money-ไอร่า แอนด์ ไอฟุล

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 24.76 - 28 %
Product Highlight
A money เป็นบัตรกดเงินสดประเภทสินเชื่อหมุนเวียน ที่มอบเงินสำรองในยามฉุกเฉิน หรือในโอกาสพิเศษ โดยสามารถเบิกถอนเงินสดได้ที่เครื่องเบิกถอนเงินสด (ATM) ของ A money ทุกสาขา และธนาคารพันธมิตร

รายละเอียดสินเชื่อ บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) บัตรกดเงินสด A money

ชื่อสินเชื่อ
:
บัตรกดเงินสด A money
ประเภทสินเชื่อ
:
บัตรกดเงินสด
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
A money เป็นบัตรกดเงินสดประเภทสินเชื่อหมุนเวียน ที่มอบเงินสำรองในยามฉุกเฉิน หรือในโอกาสพิเศษ โดยสามารถเบิกถอนเงินสดได้ที่เครื่องเบิกถอนเงินสด (ATM) ของ A money ทุกสาขา และธนาคารพันธมิตร
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อไม่มีหลักประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
n/a
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
คุณสมบัติผู้กู้
:
 • อายุ 20-60 ปี
 • รายได้ประจำ 5,000 บาทขึ้นไป
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่สามารถติดต่อได้
 • มีที่อยู่และที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ
วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้
ระยะเวลากู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้มีรายได้ประจำ ทุกจำนวน 24.76 - 28 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:

อัตราดอกเบี้ย 24.76-28% ต่อปี แยกเป็น

 • อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี
 • ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใดๆ สูงสุดไม่เกิน 13% ต่อปี
หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
28% ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
13 บาท/ครั้ง กรณีถอนผ่านตู้ ATM ธนาคารพันธมิตร
ค่าการทวงหนี้
:
100 บาท/งวด
ค่าอากรแสตมป์
:
1 บาท ทุกๆ เงินกู้ 2,000 บาท หรือเศษของเงินกู้ 2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
 • ค่าใช้จ่ายในการชำระเงินที่จุดบริการรับชำระ 10-20 บาท/ครั้ง
 • ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต 12 บาท/ครั้ง
 • ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน ไม่เกิน 200 บาท/ครั้ง
 • ค่าออกบัตรใหม่กรณีบัตรหาย/ชำรุด 100 บาท/ครั้ง
 • ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป) 100 บาท/ครั้ง
 • ค่าขอตรวจสอบรายการ 100 บาท/ครั้ง
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
หมายเหตุ
:
-
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2004-5000
Email. cs@aira-aiful.co.th
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
14 พ.ย. 62

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

แนะนำสินเชื่อเงินสด