ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

บัตรกดเงินสดเอ็กซ์ตร้าแคช (ExtraCash)-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)

บัตรกดเงินสดเอ็กซ์ตร้าแคช (ExtraCash)-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 5.55 - 24 %
Product Highlight
บัตรสินเชื่อบุคคลในรูปแบบวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน สมัครครั้งเดียว รับเงินสดสูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน หรือวงเงินสูงสุด 1.5 ล้านบาท ไม่ต้องมีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันใดๆ

รายละเอียดสินเชื่อ ซีไอเอ็มบี ไทย บัตรกดเงินสดเอ็กซ์ตร้าแคช (ExtraCash)

ชื่อสินเชื่อ
:
บัตรกดเงินสดเอ็กซ์ตร้าแคช (ExtraCash)
ประเภทสินเชื่อ
:
บัตรกดเงินสด
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
บัตรสินเชื่อบุคคลในรูปแบบวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน สมัครครั้งเดียว รับเงินสดสูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน หรือวงเงินสูงสุด 1.5 ล้านบาท ไม่ต้องมีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันใดๆ
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อไม่มีหลักประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
n/a
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
คุณสมบัติผู้กู้
:

พนักงานประจำ / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ

 • อายุ 21 - 60 ปี
 • อายุงาน 6 เดือน

เจ้าของธุรกิจ

 • อายุ 21 - 60 ปี
 • จดทะเบียนการค้ามาแล้ว 3 ปี
วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้
เงินกู้ขั้นต่ำ 10,000 บาท
สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท
 • พนักงานประจำ วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือสูงสุด 1,500,000 บาท
 • เจ้าของกิจการ วงเงินอนุมัติขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุด 600,000 บาท
ระยะเวลากู้
:
ไม่กำหนดระยะเวลากู้
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้กู้ทุกประเภท ทุกจำนวน 5.55 - 24 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ (ต่อปี) บัตรสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช สำหรับพนักงานประจำ และเจ้าของกิจการ (1 มี.ค. - 31 ก.ค. 62)

 • สำหรับวงเงินอนุมัติ 18,000 บาท และรายได้ขั้นต่ำ 12,000 บาทต่อเดือน
  - ดอกเบี้ยพิเศษ 12 รอบบัญชีแรก อัตราดอกเบี้ย 24% ต่อปี
  - รอบบัญชีที่ 13 เป็นต้นไป ปรับเป็นอัตราดอกเบี้ย 28% ต่อปี
 • สำหรับวงเงินอนุมัติ 30,000 บาท และรายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาทต่อเดือน
  - ดอกเบี้ยพิเศษ 12 รอบบัญชีแรก อัตราดอกเบี้ย 18% ต่อปี
  - รอบบัญชีที่ 13 เป็นต้นไป ปรับเป็นอัตราดอกเบี้ย 24% ต่อปี
 • สำหรับวงเงินอนุมัติ 100,000 บาท และรายได้ขั้นต่ำ 40,000 บาทต่อเดือน
  - ดอกเบี้ยพิเศษ 12 รอบบัญชีแรก อัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี
  - รอบบัญชีที่ 13 เป็นต้นไป ปรับเป็นอัตราดอกเบี้ย 18% ต่อปี
 
อัตราดอกเบี้ยพิเศษ (ต่อปี) บัตรสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช สำหรับพนักงานประจำ และเจ้าของกิจการ
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 5.55% ต่อปี นาน 5 รอบบัญชีแรก รอบบัญชีที่ 6 ปรับเป็นอัตราดอกเบี้ย 18% ต่อปี สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 50,000 บาทขึ้นไป (วงเงินอนุมัติสูงสุด 5เท่าของรายได้ หรือสูงสุด 1.5 ล้านบาท)
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 9% ต่อปี นาน 9 รอบบัญชีแรก รอบบัญชีที่ 10 ปรับเป็นอัตราดอกเบี้ย 24% ต่อปี สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป (วงเงินอนุมัติสูงสุด 5เท่าของรายได้ หรือสูงสุด 1.5 ล้านบาท)
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 7.3% ต่อปี นาน 12 รอบบัญชีแรก รอบบัญชีที่ 13 ปรับเป็นอัตราดอกเบี้ย 14.60% ต่อปี สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 50,000 บาทขึ้นไป (วงเงินอนุมัติสูงสุด 5เท่าของรายได้ หรือสูงสุด 1.5 ล้านบาท)
หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
 • อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรายย่อย(Consumer Loan Rate : CLR)ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยครั้งที่ 1/ 2561 ปัจจุบัน เท่ากับอัตราดอกเบี้ย 20% ต่อปี ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามที่ธนาคารจะได้ประกาศกำหนด
 • กรณีลูกค้าที่มีรายได้ประจำต่อเดือนน้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน และเป็นลูกค้าที่ไม่เคยได้รับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับจากธนาคาร ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560 จะได้รับวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยลูกค้าจะต้องแจ้งรายละเอียดการขอวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับกับสถาบันการเงินอื่นทั้ง Bank และ Non Bank
 • หากชำระคืนไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด (ชำระล่าช้าหรือไม่ตรงตามวันที่กำหนด)ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี้ย 28%ต่อปี จนกว่าจะมีการชำระคืนตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าเบี้ยปรับล่าช้า หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆรวมกันแล้วสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี
 • การพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติบัตรสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช และรายละเอียดเกี่ยวกับดอกเบี้ย ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคาร
ดอกเบี้ยผิดนัด
:

28% ต่อปี

ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าการทวงหนี้
:
107 บาท
ค่าอากรแสตมป์
:
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
 • ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืนไม่เกิน 200 บาท/ครั้ง
 • ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป) 100 บาท/ฉบับ
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
500 บาท หรือ 5% ของยอดรวมทั้งหมดแล้วแต่ยอดใดสูงกว่า
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
ไม่มี
หมายเหตุ
:
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าจากธนาคาร
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel.  :  02-626-7777
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
10 เม.ย. 62

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

 
 
 

Advertorial สินเชื่อเงินสดล่าสุด