ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

บัตรกดเงินสดเทสโก้ โลตัส พรีเมียร์ (Tesco Lotus Premier)-เทสโก้ คาร์ด (TESCO)

บัตรกดเงินสดเทสโก้ โลตัส พรีเมียร์ (Tesco Lotus Premier)-เทสโก้ คาร์ด (TESCO)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : ไม่เกิน 28 %
Product Highlight
เป็นบัตรสินเชื่อเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการเลือกผ่อนชำระสินค้า ที่แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า แผนกเฟอร์นิเจอร์และแผนกที่นอน ห้างเทสโก้ โลตัส ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษพร้อมกับสิทธิประโยชน์ในการเบิกใช้สินเชื่อเงินสด เพื่อเพิ่มความคล่องตัวทางการเงิน

รายละเอียดสินเชื่อ บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด บัตรกดเงินสดเทสโก้ โลตัส พรีเมียร์ (Tesco Lotus Premier)

ชื่อสินเชื่อ
:
บัตรกดเงินสดเทสโก้ โลตัส พรีเมียร์ (Tesco Lotus Premier)
ประเภทสินเชื่อ
:
บัตรกดเงินสด
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
เป็นบัตรสินเชื่อเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการเลือกผ่อนชำระสินค้า ที่แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า แผนกเฟอร์นิเจอร์และแผนกที่นอน ห้างเทสโก้ โลตัส ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษพร้อมกับสิทธิประโยชน์ในการเบิกใช้สินเชื่อเงินสด เพื่อเพิ่มความคล่องตัวทางการเงิน
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อไม่มีหลักประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
n/a
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
คุณสมบัติผู้กู้
:
 1. อายุ 20 - 60 ปี
 2. อายุการทำงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป หรือ เปิดดำเนินกิจการมาไม่น้อยกว่า 1 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ
 3. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน 
 4. มีที่อยู่และที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการ
วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้
สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
ระยะเวลากู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้กู้ทุกประเภท ทุกจำนวน ไม่เกิน 28 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:
ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมรวมกันแล้วสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี
หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
28% ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
1.32% ต่อเดือน (สำหรับระยะเวลาการผ่อนชำระที่ 12 เดือน)
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
 1. กรณีเบิกจากเครื่องเอทีเอ็ม ธ.กรุงศรีฯ 10 บาท/ครั้ง
 2. กรณีเบิกจากเครื่องเอทีเอ็ม ในเครือข่าย เอทีเอ็มพูล วันธรรมดา 15.66 บาท/ครั้ง สำหรับในกรุงเทพ และ 18.33 บาท/ครั้ง สำหรับต่างจังหวัด ในวันหยุด 16.73 บาท/ครั้ง สำหรับในกรุงเทพ และ 19.41 บาท/ครั้ง สำหรับต่างจังหวัด (หรือตามค่าใช้จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 20 บาท/ครั้ง)
ค่าการทวงหนี้
:
 1. 100 บาท/งวด สำหรับยอดค้างชำระ 1 งวด
 2. 100 บาท/งวด สำหรับยอดค้างชำระ 2 งวด
 3. 100 บาท/งวด สำหรับยอดค้างชำระ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป
ค่าอากรแสตมป์
:
1 บาทต่อทุกๆวงเงินที่อนุมัติ 2,000 บาท และเศษของ 2,000 บาท (เรียกเก็บเพียงครั้งเดียวเมื่อมีการใช้ในครั้งแรก)
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
 1. ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้่อมูลเครดิต 12 บาท/ครั้ง
 2. ค่าออกบัตรใหม่กรณีหาย/ชำรุด 200 บาท
 3. ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชี 50 บาท/ครั้ง
 4. ค่าออกรหัสเอทีเอ็มใหม่แทนรหัสเดิม 50 บาท/ครั้ง
*ค่าธรรมเนียมยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
หมายเหตุ
:
-
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel.  :  1712
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
8 ก.พ. 62

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน