ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

บัตรกดเงินสดซิตี้ เรดดี้เครดิต (Citibank Ready Credit)-ธนาคารซิตี้แบงก์ (Citibank)

บัตรกดเงินสดซิตี้ เรดดี้เครดิต (Citibank Ready Credit)-ธนาคารซิตี้แบงก์ (Citibank)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 24 - 28 %
Product Highlight
บัตรกดเงินสดบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต บัตรเดียวจบ ครบทุกความต้องการเรื่องเงินสด วงเงินอนุมัติสูงถึง 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน หรือสูงสุด 1,000,000 บาท สามารถเบิกเงินด่วนได้ 24 ชม. ลูกค้าใหม่กดเงินสดฟรี ดอกเบี้ย 0% 3 รอบบัญชีแรก (ยอดเงิน 50,000 บาท) พร้อมฟรีค่าธรรมเนียมรายปี และการโอนเงิน

วิดีโอ สินเชื่อบัตรกดเงินสดซิตี้ เรดดี้เครดิต ช่วยอะไรได้

 

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร ซิตี้แบงก์ บัตรกดเงินสดซิตี้ เรดดี้เครดิต (Citibank Ready Credit)

ชื่อสินเชื่อ
:
บัตรกดเงินสดซิตี้ เรดดี้เครดิต (Citibank Ready Credit)
ประเภทสินเชื่อ
:
บัตรกดเงินสด
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
บัตรกดเงินสดบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต บัตรเดียวจบ ครบทุกความต้องการเรื่องเงินสด วงเงินอนุมัติสูงถึง 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน หรือสูงสุด 1,000,000 บาท สามารถเบิกเงินด่วนได้ 24 ชม. ลูกค้าใหม่กดเงินสดฟรี ดอกเบี้ย 0% 3 รอบบัญชีแรก (ยอดเงิน 50,000 บาท) พร้อมฟรีค่าธรรมเนียมรายปี และการโอนเงิน
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อไม่มีหลักประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
n/a
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
คุณสมบัติผู้กู้
:

ผู้มีรายได้ประจำ(เจ้าหน้าที่บริษัท ข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ)

 1. รายได้ต่อเดือน มากกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท
 2. มีอายุ 20 ปีขึ้นไป
 3. มีสัญชาติไทย
 4. มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านในจังหวัดที่ธนาคารกำหนด

ประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือเจ้าของกิจการ

 1. รายได้ต่อเดือน มากกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท
 2. มีการดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี
 3. มีสัญชาติไทย
 4. มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านในจังหวัดที่ธนาคารกำหนด
วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้
สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
ระยะเวลากู้
:
ไม่กำหนดระยะเวลากู้
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้กู้ทุกประเภท ไม่เกิน 1,000,000 บาท 24 - 28 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยกำหนดตามรายได้ต่อเดือนของผู้กู้ ดังนี้
 1. สำหรับผู้มีรายได้ต่อเดือน 15,000 - 19,999 บาท อัตราดอกเบี้ย 28% ต่อปี
 2. สำหรับผู้มีรายได้ ต่อเดือน 20,000 - 29,999 บาท อัตราดอกเบี้ย 26% ต่อปี
 3. สำหรับผู้มีรายได้ต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 24% ต่อปี
หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:

ไม่เกิน 28% ต่อปี

ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
ฟรีค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสด
ค่าการทวงหนี้
:

250 บาท/ครั้ง

ค่าอากรแสตมป์
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
 1. ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต 12 บาท/ครั้ง
 2. ค่าออกบัตรใหม่กรณีหาย/ชำรุด (กรณีใช้บัตรในการเบิกถอน) 200 บาท/ 1 ใบ
 3. ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป) 50 บาท/ครั้ง/งวดการสรุปรอบบัญชี
 4. ค่าใช้จ่ายในการชำระเงินคืน 0-40 (จุดบริการกำหนด) บาทต่อครั้ง
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
หมายเหตุ
:
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel.  :  1588
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
10 เม.ย. 62

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

 
 
 

Advertorial สินเชื่อเงินสดล่าสุด