ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

บัตรกดเงินสดซิตี้ เรดดี้เครดิต พรีเมี่ยม (Citibank Ready Credit Premium)-ธนาคารซิตี้แบงก์ (Citibank)

บัตรกดเงินสดซิตี้ เรดดี้เครดิต พรีเมี่ยม (Citibank Ready Credit Premium)-ธนาคารซิตี้แบงก์ (Citibank)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 24 %
Product Highlight
สมัครครั้งเดียวสามารถใช้วงเงินได้ตลอดไป ด้วยวงเงินสูงสุดถึง 750,000 บาท และสามารถเบิกเงินสดล่วงหน้าได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมผ่านตู้เอทีเอ็มได้ตลอด 24 ชม.

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร ซิตี้แบงก์ บัตรกดเงินสดซิตี้ เรดดี้เครดิต พรีเมี่ยม (Citibank Ready Credit Premium)

ชื่อสินเชื่อ
:
บัตรกดเงินสดซิตี้ เรดดี้เครดิต พรีเมี่ยม (Citibank Ready Credit Premium)
ประเภทสินเชื่อ
:
บัตรกดเงินสด
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
สมัครครั้งเดียวสามารถใช้วงเงินได้ตลอดไป ด้วยวงเงินสูงสุดถึง 750,000 บาท และสามารถเบิกเงินสดล่วงหน้าได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมผ่านตู้เอทีเอ็มได้ตลอด 24 ชม.
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อไม่มีหลักประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
n/a
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
คุณสมบัติผู้กู้
:

ผู้มีรายได้ประจำ(เจ้าหน้าที่บริษัท ข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ)

 1. ต้องมีรายได้ มากกว่าหรือเท่ากับ 30,000 บาท/เดือน
 2. มีอายุ 20 ปีขึ้นไป
 3. มีสัญชาติไทย
 4. มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านในจังหวัดที่ธนาคารกำหนด

ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือเจ้าของกิจการ

 1. ต้องมีรายได้เฉลี่ย มากกว่าหรือเท่ากับ 30,000 บาท/เดือน
 2. ดำเนินกิจการเดียวกันมาตลอด 2 ปีขึ้นไป
 3. มีอายุ 20 ปีขึ้นไป
 4. มีสัญชาติไทย
 5. มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านในจังหวัดที่ธนาคารกำหนด
วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้
สูงสุดไม่เกิน 750,000 บาท
ระยะเวลากู้
:
ไม่กำหนดระยะเวลากู้
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้กู้ทุกประเภท ไม่เกิน 750,000 บาท 24 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:
สำหรับผู้มีรายได้ต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 24% ต่อปี
หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
ไม่เกิน 28% ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าการทวงหนี้
:
250 บาท/ครั้ง
ค่าอากรแสตมป์
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
 1. ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต 12 บาท/ครั้ง
 2. ค่าออกบัตรใหม่กรณีหาย/ชำรุด (กรณีใช้บัตรในการเบิกถอน) 200 บาท/ 1 ใบ
 3. ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป) 50 บาท/ครั้ง/งวดการสรุปรอบบัญชี
 4. ค่าใช้จ่ายในการชำระเงินคืน 0-40 (จุดบริการกำหนด) บาทต่อครั้ง
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
หมายเหตุ
:
-
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel.  :  1588
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
27 มิ.ย. 61

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน