ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อ Mortgage Power (สินเชื่อมอร์เกจพาวเวอร์)-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)

สินเชื่อ Mortgage Power (สินเชื่อมอร์เกจพาวเวอร์)-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : ตั้งแต่ 5.55 %
Product Highlight

สินเชื่อมอร์เกจพาวเวอร์ เป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ใช้ที่อยู่อาศัยเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน

รายละเอียดสินเชื่อ ซีไอเอ็มบี ไทย สินเชื่อ Mortgage Power (สินเชื่อมอร์เกจพาวเวอร์)

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อ Mortgage Power (สินเชื่อมอร์เกจพาวเวอร์)
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อบ้านแลกเงิน (สินเชื่ออเนกประสงค์ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน)
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:

สินเชื่อมอร์เกจพาวเวอร์ เป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ใช้ที่อยู่อาศัยเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน

ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม, ห้องชุด, อาคารพาณิชย์ (Mix use)
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
คุณสมบัติผู้กู้
:
  1. ผู้มีสัญชาติไทยและพักอาศัยในประเทศไทย
  2. พนักงานประจำ, ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ, พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ, ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวและเจ้าของกิจการ
  3. อายุ 21-62 ปี สำหรับวงเงินกู้แบบมีระยะเวลา และเมื่อรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วอายุต้องไม่เกิน 65 ปี
  4. อายุงาน 6 เดือนขึ้นไป สำหรับพนักงานประจำ, ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  5. อายุงาน 1 ปี สำหรับพนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
  6. มีรายได้ประจำตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป สำหรับผู้กู้
วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 80 % ของมูลค่าหลักประกัน
สูงสุด 80% ของราคาประเมิน (รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต และค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย)
ระยะเวลากู้
:
สูงสุด 15 ปี
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้กู้ทุกประเภท ทุกจำนวน ตั้งแต่ 5.55 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:

ทำประกันชีวิต

  • ปีที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.35% ต่อปี 
  • หลังจากนั้น MRR - 1.00% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 5.55% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 6.40% ต่อปี

 

ไม่ทำประกันชีวิต

  •  ปีที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 1.85% ต่อปี 
  • หลังจากนั้น MRR - 1.00% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 6.05% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 6.59% ต่อปี

 

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 10 ปี เท่านั้น (MRR=7.75% ประกาศ ณ วันที่ 16 มิ.ย. 60)

หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
-
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าการทวงหนี้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าอากรแสตมป์
:
0.05% ของวงเงินสินเชื่อ (สุงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
มี
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
มี
หมายเหตุ
:
-
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel.  :  02-626-7777
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
8 พ.ค. 61

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน