ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อพร็อพเพอร์ตี้โลน-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)

สินเชื่อพร็อพเพอร์ตี้โลน-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 6.66 - 7.16 %
Product Highlight
สินเชื่อพร็อพเพอร์ตี้โลน เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยต่ำ

รายละเอียดสินเชื่อ ซีไอเอ็มบี ไทย สินเชื่อพร็อพเพอร์ตี้โลน

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อพร็อพเพอร์ตี้โลน
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
สินเชื่อพร็อพเพอร์ตี้โลน เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยต่ำ
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:

อพาร์ทเม้นท์, เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์, โกดัง, โรงงาน, สำนักงาน และอาคารพาณิชย์ (สำหรับการพาณิชย์)

ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
คุณสมบัติผู้กู้
:
 • พนักงานประจำ/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
 • รายได้ประจำตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป สำหรับผู้กู้หลัก
 • อายุ 21 – 62 ปี
 • อายุงาน
  - 6 เดือนขึ้นไป สำหรับพนักงานประจำ/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  - 1 ปีขึ้นไป สำหรับพนักงานสัญญาจ้างของ หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 60 % ของมูลค่าหลักประกัน
สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท
วงเงินกู้สูงสุด 60% ของราคาประเมิน (รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต และค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย)
ระยะเวลากู้
:
สูงสุด 10 ปี
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้มีรายได้ประจำ ไม่เกิน 10,000,000 บาท 6.66 - 7.16 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:

สมัครประกันชีวิต MRTA

 • ปีที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 1.09% ต่อปี
 • หลังจากนั้น MRR - 0.35% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 6.66% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญาเท่ากับ 7.02% ต่อปี

 

ไม่สมัครประกันชีวิต MRTA

 • ปีที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 0.59% ต่อปี
 • หลังจากนั้น MRR - 0.35% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 7.16% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญาเท่ากับ 7.28% ต่อปี

หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงิน 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 10 ปี
 • MRR = 7.75% ประกาศ ณ วันที่ 16 มิ.ย. 60
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าการทวงหนี้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าอากรแสตมป์
:
0.05% ของวงเงินกู้ (สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
มี
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
มี
หมายเหตุ
:
-
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel.  :  0-2626-7777
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
8 พ.ย. 60

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน