ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำ UOB Flexi Tenor-ธนาคารยูโอบี (UOB)

  ดอกเบี้ย : 0.400 - 1.000 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 10 ม.ค. 66
  • 10,014
  จุดเด่น
  บัญชีเงินฝากประจำที่มีระยะเวลาฝากให้เลือกเป็นจำนวนวัน โดยอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาการฝาก และธนาคารจะออกเป็นใบรับฝากเงินให้ แทนสมุดคู่ฝาก

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำ UOB Flexi Tenor
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  3,000,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  7 - 455 วัน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  ระหว่าง 7 วัน ถึง 15 วัน ตั้งแต่ 10,000,000 0.400 % 0.400 % 0.400 % - -
  ระหว่าง 16 วัน ถึง 30 วัน ตั้งแต่ 10,000,000 0.400 % 0.400 % 0.400 % - -
  ระหว่าง 31 วัน ถึง 60 วัน ตั้งแต่ 3,000,000 0.400 % 0.400 % 0.400 % - -
  ระหว่าง 61 วัน ถึง 90 วัน ตั้งแต่ 3,000,000 0.400 % 0.450 % 0.450 % - -
  ระหว่าง 91 วัน ถึง 120 วัน ตั้งแต่ 3,000,000 0.600 % 0.450 % 0.450 % - -
  ระหว่าง 121 วัน ถึง 150 วัน ตั้งแต่ 3,000,000 0.600 % 0.450 % 0.450 % - -
  ระหว่าง 151 วัน ถึง 180 วัน ตั้งแต่ 3,000,000 0.600 % 0.450 % 0.450 % - -
  ระหว่าง 181 วัน ถึง 210 วัน ตั้งแต่ 3,000,000 - 0.500 % 0.500 % - -
  ระหว่าง 211 วัน ถึง 240 วัน ตั้งแต่ 3,000,000 - 0.500 % 0.500 % - -
  ระหว่าง 241 วัน ถึง 270 วัน ตั้งแต่ 3,000,000 - 0.500 % 0.500 % - -
  ระหว่าง 271 วัน ถึง 300 วัน ตั้งแต่ 3,000,000 - 0.550 % 0.550 % - -
  ระหว่าง 301 วัน ถึง 330 วัน ตั้งแต่ 3,000,000 - 0.550 % 0.550 % - -
  ระหว่าง 331 วัน ถึง 364 วัน ตั้งแต่ 3,000,000 - 0.550 % 0.550 % - -
  ระหว่าง 365 วัน ถึง 395 วัน ตั้งแต่ 3,000,000 1.000 % 0.600 % 0.600 % - -
  ระหว่าง 396 วัน ถึง 425 วัน ตั้งแต่ 3,000,000 - 0.600 % 0.600 % - -
  ระหว่าง 426 วัน ถึง 455 วัน ตั้งแต่ 3,000,000 - 0.600 % 0.600 % - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  • บัญชีเงินฝากประจำ UOB Flexi Tenor ใบรับฝากประจำนี้ ไม่ถือเป็นบัตรเงินฝาก และไม่สามารถเปลี่ยนมือหรือถอนเงินบางส่วนได้
  • ยอดเงินฝากตั้งแต่ 3 ล้านบาท สำหรับเงินฝากประจำ UOB Flexi Tenor 31 - 455 วัน
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร นิติบุคคลที่อยู่อาศัย รวมทั้งกองทุนฯ บริษัทประกันฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ เปิดบัญชีขั้นต่ำ 3 ล้านบาท สำหรับเงินฝากประเภท 31-180 วัน และเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10 ล้านบาท สำหรับเงินฝากประเภท 7-30 วัน
  2. สำหรับลูกค้านิติบุคคลทั่วไปเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 ล้านบาทสำหรับเงินฝากประเภท 7-15 วัน ,10 ล้านบาท สำหรับเงินฝากประเภท 16-30 วัน และ 3 ล้านบาทสำหรับเงินฝากประเภท 31-90 วัน
  3. การฝากเงินในครั้งต่อไปของลูกค้าบุคคลธรรมดา นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร นิติบุคคลที่อยู่อาศัย รวมทั้งกองทุนฯ บริษัทประกันฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ ต้องไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท
  4. การฝากเงินในครั้งต่อไปของลูกค้านิติบุคคลทั่วไป ขั้นต่ำ 100 ล้านบาท สำหรับเงินฝากประเภท 7-15 วัน ,10 ล้านบาทสำหรับเงินฝากประเภท 16-30 วัน และ 3 ล้านบาท สำหรับเงินฝากประเภท 31-90 วัน
  5. ในการถอนเงินหรือปิดบัญชีต้องติดต่อที่สาขาเจ้าของบัญชีเท่านั้น
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  1. การถอนเงินกรณีระยะเวลาตั้งแต่เปิดบัญชีเงินฝากถึงวันที่ปิดบัญชี มีระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  2. การถอนเงินกรณีระยะเวลาตั้งแต่เปิดบัญชีเงินฝากถึงวันที่ปิดบัญชีมีระยะเวลาเท่ากับหรือมากกว่า 3 เดือนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์และหักภาษีดอกเบี้ย
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2285 1555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  10 ม.ค. 66
  แนะนำเงินฝากประจำ