ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำ Step Up 20 เดือน-ธนาคารกรุงศรี (BAY)

  ดอกเบี้ย : 1.650 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 1 มี.ค. 66
  • 1,982
  จุดเด่น
  บัญชีเงินฝากประจำ Step Up 20 เดือน ให้ดอกเบี้ยสูงขึ้นตามระยะเวลาฝาก จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน วงเงินเปิดบัญชีครั้งแรก 100,000 บาท

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำ Step Up 20 เดือน
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  100,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  20 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  20 เดือน ทุกจำนวน 1.650 % - 1.650 % - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

   

  ลูกค้าสามารถฝากเงินที่ธนาคารทุกสาขา ตั้งเเต่วันที่ 23 ธันวาคม 2565 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 

  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  • เดือนที่ 1-5 รับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี
  • เดือนที่ 6- 10 รับดอกเบี้ย 1.20% ต่อปี
  • เดือนที่ 11-15 รับดอกเบี้ย 1.70% ต่อปี
  • เดือนที่ 16-20 รับดอกเบี้ย 2.70% ต่อปี
   *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดทั้งโครงการ 1.65% ต่อปี
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุ 12 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องได้รับความยินยอมให้เปิดบัญชีจากบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย เเละนิติบุคคลที่ไม่เเสวงหากำไรเท่านั้น
  2. จำนวนเงินฝากครั้งเเรก เเละฝากเงินครั้งต่อไปทุกครั้ง ต้องไม่น้อยกว่า 100,000 บาท
  3. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยประจำทุกเดือน หลังหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยจะจ่ายดอกเบี้ย ณ วันที่ตรงกับวันที่ฝากเงินจนกว่าะครบกำหนดระยะเวลการฝาก โดยธนาคารจะโอนดอกเบี้ยดังกล่าวข้างต้นเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระเเสรายวันซึ่งได้เเจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไว้กับธนาคาร
  4. ถ้าไม่มีการถอนเงินหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าตกลงต่ออายุการฝากเป็นเงินฝากประจำ 3 เดือน (ตามประเภทลูกค้า) โดยมีเงื่อนไขการฝากเงินเเละอัตราดอกเบี้ตามประกาศของธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่ต่ออายุการฝากนั้น
  5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเเปลงเงื่อนไขเเละวิธีการให้บริการโดยธนาคารจะเเจ้งให้เจ้าของบัญชีทราบภายใต้หลักเกณฑ์ประกาศหรือระเบียบของธนาคารเเห่งประเทศไทย
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  1. โดยหากเป็นการถอนเงินที่ได้ฝากไว้ไม่ถึง 3 เดือน นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย เเละผู้ฝากเงินจะได้รับเงินต้น หลังจากหักดอกเบี้ย (รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย) ที่ได้รับไปเเล้วก่อนหน้านั้น ทั้งนี้ ผู้ฝากเงินสามารถขอคืนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายดังกล่าวได้จากกรมสรรพากร
  2. หากเป็นการถอนเงินที่ได้ฝากไว้ตั้งเเต่ 3 เดือนขึ้นไปนับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่คำนวณได้ดังกล่าวข้างต้น หลังจากหักดอกเบี้ย (รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย) ที่ได้รับไปเเล้วก่อนหน้านั้น ทั้งนี้ ผู้ฝากเงินสมารถขอคืนเงินภาษี ณ ที่จ่ายดังกล่าวได้จากกรมสรรพากร 
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 23 ธ.ค. 65 ถึง 30 เม.ย. 66
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1572
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  1 มี.ค. 66
  แนะนำเงินฝากประจำ