ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำ Online Deposit-ไอซีบีซี ไทย (ICBC Thai)

  ดอกเบี้ย : 1.650 - 2.350 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 24 ต.ค. 66
  • 27,524
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากประจำ Online Deposit เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น
  • สามารถเปิดบัญชีหรือฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากประจำ Online Deposit ได้ ผ่านบริการไอซีบีซีอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง หรือบริการโมบายแบงก์กิ้ง (ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
  • จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำ Online Deposit
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  3, 6, 12, 18, 24, 36 และ 48 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  3 เดือน ทุกจำนวน 1.650 % - - - -
  6 เดือน ทุกจำนวน 1.800 % - - - -
  12 เดือน ทุกจำนวน 1.950 % - - - -
  18 เดือน ทุกจำนวน 2.150 % - - - -
  24 เดือน ทุกจำนวน 2.300 % - - - -
  ระหว่าง 36 เดือน ถึง 48 เดือน ทุกจำนวน 2.350 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น
  2. ไม่รับฝากบัญชีประเภท "เพื่อ" "โดย" บัญชีคณะบุคคล และบัญชีร่วมทุกชนิด (บัญชี "และ" "หรือ")
  3. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
  4. ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีหรือฝากเงินเข้าบัญชีฝากประจำ  Online Deposit ได้ ผ่านบริการไอซีบีซีอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง หรือบริการโมบายแบงก์กิ้ง (ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
  5. ลูกค้าจะต้องมีบัญชีเงินฝากอื่นของธนาคารมาใช้รองรับการฝากเงินและถอนเงิน โดยการโอนเงินระหว่างสองบัญชี ซึ่งจะต้องเป็นบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่ลูกค้าได้ลงทะเบียนเพื่อใช้งานทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้เท่านั้น
  6. ไม่กำหนดจำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 
  7. กรณีธนาคารยินยอมให้ถอนเงินก่อนวันครบกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามจำนวนวันที่ฝากไว้จริงในอัตราร้อยละ 0.20 ต่อปี 
  8. ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่า เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากเงิน จะให้ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีหลักที่ได้ผูกไว้ หรือต่ออายุการฝากเป็นประเภทเงินฝากประจำ ตามระยะเวลาการฝากที่ลูกค้าเลือก โดยได้รับดอกเบี้ยตามประกาศธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่ต่ออายุเงินฝากนั้น 
  9. ไม่สามารถทำการปิดบัญชีได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ลูกค้าต้องทำการติดต่อธนาคารเพื่อทำการปิดบัญชีเท่านั้น
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  • การถอนเงินต้องถอนทั้งจำนวน ห้ามทำรายการถอนเพียงบางส่วน 
  • กรณีธนาคารยินยอมให้ถอนเงินก่อนวันครบกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามจำนวนวันที่ฝากไว้จริงในอัตราร้อยละ 0.20 ต่อปี 
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-629-5588
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  24 ต.ค. 66
  แนะนำเงินฝากประจำ