ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำ 24 เดือน-ธนาคารออมสิน (GSB)

  ดอกเบี้ย : 1.200 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 12 ต.ค. 65
  • 28,627
  จุดเด่น
  บัญชีเงินฝากที่สามารถออมเงินยาวนานเพิ่มมากขึ้น และใช้เป็นหลักทรัพย์สำรองในอนาคต พร้อมรับดอกเบี้ยสูง

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำ 24 เดือน
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  1,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  24 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  24 เดือน ทุกจำนวน 1.200 % 1.200 % 1.200 % 1.200 % 1.200 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
  2. ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
  3. ไม่สามารถถอนบางส่วนของเงินฝากแต่ละรายการได้ ให้ถอนปิดทั้งรายการฝากนั้น
  4. รับดอกเบี้ยทบต้นทุก 12 เดือน และหักภาษี ณ ที่จ่ายตามประกาศกรมสรรพากร
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 12 เดือน และหักภาษี ณ ที่จ่ายตามประกาศกรมสรรพากร
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  1. ไม่สามารถถอนบางส่วนของเงินฝากแต่ละรายการได้ ต้องถอนปิดทั้งรายการ
  2. กรณีฝากไม่ครบ 3 เดือน ธนาคารไม่คำนวณดอกเบี้ยให้
  3. กรณีฝากครบ 3 เดือน แต่ไม่ครบระยะเวลาฝาก 24 เดือน ธนาคารคำนวณดอกเบี้ยให้ในอัตราเผื่อเรียก โดยหักดอกเบี้ยส่วนที่ลงรับเกินไปแล้วจากยอดเงินฝาก
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 19 มี.ค. 55
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1115
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  12 ต.ค. 65
  แนะนำเงินฝากประจำ