ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำ ประเภทเงินฝากตามจำนวนวัน-ธนาคารกรุงศรี (BAY)

  ดอกเบี้ย : 0.400 - 0.600 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 3 ก.พ. 66
  • 6,145
  จุดเด่น
  การออมเงินโดยมีระยะเวลาที่ให้เลือกได้ตามจำนวนวัน และสามารถใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อกับธนาคารได้

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำ ประเภทเงินฝากตามจำนวนวัน
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  500,000,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  1 - 365 หรือ 366 วัน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  ระหว่าง 1 วัน ถึง 2 วัน ตั้งแต่ 500,000,000 0.400 % 0.400 % 0.400 % 0.400 % 0.400 %
  ระหว่าง 3 วัน ถึง 7 วัน ตั้งแต่ 10,000,000 0.400 % 0.400 % 0.400 % 0.400 % 0.400 %
  ระหว่าง 8 วัน ถึง 15 วัน ตั้งแต่ 10,000,000 0.400 % 0.400 % 0.400 % 0.400 % 0.400 %
  ระหว่าง 16 วัน ถึง 30 วัน ตั้งแต่ 10,000,000 0.400 % 0.400 % 0.400 % 0.400 % 0.400 %
  ระหว่าง 31 วัน ถึง 90 วัน ตั้งแต่ 10,000,000 0.500 % 0.500 % 0.500 % 0.500 % 0.500 %
  ระหว่าง 91 วัน ถึง 180 วัน ตั้งแต่ 10,000,000 0.550 % 0.550 % 0.550 % 0.550 % 0.550 %
  ระหว่าง 181 วัน ถึง 366 วัน ตั้งแต่ 10,000,000 0.600 % 0.600 % 0.600 % 0.600 % 0.600 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. จำนวนเงินฝากในการเปิดบัญชีครั้งแรก และการฝากเงินในครั้งต่อไปทุกครั้ง สำหรับระยะเวลาการฝาก 1-2 วัน ไม่น้อยกว่า 500,000,000 บาท และสำหรับระยะเวลาฝากอื่น ไม่น้อยกว่า 10,000,000 บาท
  2. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะโอนอกเบี้ยหลังหักภาษี ณ ที่จ่ายเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ซึ่งได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไว้กับธนาคาร
  3. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ถ้าไม่มีการถอนเงินหรือหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าตกลงต่ออายุการฝากและมีอายุการฝากเท่ากับระยะเวลาการฝากเดิม โดยมีเงื่อนไขการฝากเงิน และอัตราดอกเบี้ย ตามประกาศของธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันต่ออายุการฝากนั้น
  4. การปิดบัญชีต้องทำที่สาขาที่เปิดบัญชีเท่านั้น
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด 

  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  หากเป็นการถอนเงินที่ได้ฝากไว้ก่อนครบกำหนด ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1572
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  3 ก.พ. 66
  แนะนำเงินฝากประจำ