ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีประจำปลอดภาษี ตามหลักมุฎอรอบะฮ์-ธนาคารอิสลาม (IBANK)

  ดอกเบี้ย : 1.468 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 16 พ.ย. 65
  • 31,580
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากมุดอรอบะฮ์ปลอดภาษี เป็นบัญชีเงินฝากปลอดภาษีที่มีกำหนดระยะเวลาการฝาก 24 เดือน 
  • เมื่อครบกำหนดระยะเวลาจะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีผลตอบแทนเงินฝาก 15% 
  • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะออมทรัพย์ระยะยาว และได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีผลตอบแทน

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีประจำปลอดภาษี ตามหลักมุฎอรอบะฮ์
  ลักษณะบัญชี
  :
  ต้องฝากทุกเดือน (24 เดือน)
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  1,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  24 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  24 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 25,000 1.468 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  • สัดส่วนอัตราผลตอบแทน (ลูกค้า:ธนาคาร) 50 : 50
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  อัตราผลตอบแทน ที่คาดว่าจะได้รับ 1.40% ต่อปี
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ต้องนำฝากจำนวนเงินเท่าๆ กัน เข้าบัญชีในวันใดก็ได้ของทุกๆ เดือน ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา24 เดือน
  2. การฝากด้วยเช็คต้องทราบผลเรียกเก็บภายในเดือนที่ฝาก
  3. ในระหว่างระยะเวลา 24 เดือนจะขาดการฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง หากเกิน 2 ครั้ง ผู้ฝากจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ การยกเว้นภาษีผลตอบแทนเงินฝาก (15%) และบัญชีจะมีสถานะเสมือนบัญชีออมทรัพย์วะดีอะฮ์
  4. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (วะดีอะฮ์) เพื่อโอนผลตอบแทนเมื่อครบระยะเวลาการฝาก และ/หรือ โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากปลอดภาษี (มุฎอรอบะฮ์) ทุกเดือน
  5. ผู้ฝากมีสิทธิขอยกเว้นภาษีผลตอบแทนเงินฝากได้เพียงคนละ 1 บัญชี
  6. ผู้ฝากจะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีผลตอบแทนเงินฝาก ถ้าเงินต้นรวมกันเมื่อครบกำหนดไม่เกิน 600,000 บาท
  7. ธนาคารจะประกาศผลตอบแทนให้ลูกค้าทราบทุกเดือน แต่จะจ่ายเมื่อครบกำหนดระยะเวลา (กรณีลูกค้าผิดเงื่อนไข ลูกค้าจะได้รับผลตอบแทนเท่ากับบัญชีออมทรัพย์ (วะดีอะฮ์)
  8. กรณีเป็นบัญชีร่วม จะได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีผลตอบแทนเงินฝากเฉพาะบัญชีร่วมมารดา/ผู้เยาว์ มารดามีอำนาจในการปกครองบุตรผู้เดียวให้แจ้งเลขประจำตัวประชาชนของมารดา, บัญชีร่วมของสามี/ภรรยา สามีได้รับสิทธิให้แจ้งหมายเลขประจำตัวประชาชนของสามี, บัญชีเพื่อผู้เยาว์ ผู้เยาว์ได้รับสิทธิให้แจ้งหมายเลขประจำตัวประชาชนของผู้เยาว์บัญชีผู้เยาว์ ให้แจ้งเลขประจำตัวประชาชนของผู้เยาว์ , บัญชีร่วมบิดา/ผู้เยาว์ บิดาจะได้รับสิทธิ ให้แจ้งเลขประจำตัวประชาชนของบิดา มารดาปกครองบุตรร่วมกับบิดา บิดาเป็นผู้มีสิทธิให้แจ้งเลขประจำตัวประชาชนของบิดา
  9. กรณีผู้ฝาก ฝากเงินครบกำหนดระยะเวลาและเป็นไปตามเงื่อนไข ผู้ฝากจะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีผลตอบแทนเงินฝาก
  10. ผู้ฝากต้องปิดบัญชีเงินฝากปลอดภาษี (มุฎอรอบะฮ์) กรณีผู้ฝากต้องการฝากในบัญชีประเภทนี้ต่อ ให้เปิดบัญชีใหม่
  11. กรณีผู้ฝากผิดเงื่อนไขการนำฝาก หรือผู้ฝากต้องการปิดบัญชีก่อนครบกำหนดระยะเวลา ผู้ฝากจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีผลตอบแทนเงินฝาก
  12. กรณีผู้ฝากไม่ได้ปิดบัญชีด้วยตนเอง ระบบงานจะออกรายงานว่าบัญชีนี้มีสถานะเสมือนบัญชีออมทรัพย์ (วะดีอะฮ์)
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายผลตอบแทนเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  กรณีที่ผู้ฝากต้องการปิดบัญชีก่อนครบกำหนดระยะเวลา ผู้ฝากจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีตอบแทนเงินฝาก
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 16 ส.ค. 62
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1302, 02 650 6999
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  16 พ.ย. 65
  แนะนำเงินฝากประจำ