ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากปลอดภาษี-ทิสโก้ (TISCO)

  ดอกเบี้ย : 1.500 - 1.700 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธ.ค. 65
  • 15,191
  จุดเด่น
  บัญชีเงินฝากปลอดภาษีสำหรับบุคคลธรรมดา สร้างวินัยการออมด้วยการฝากทุกเดือน ให้ดอกเบี้ยสูง เพียงฝากต่อเนื่องตามระยะเวลา 24 เดือน หรือ 36 เดือน

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากปลอดภาษี
  ลักษณะบัญชี
  :
  ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  1,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  24 เดือน หรือ 36 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  24 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 25,000 1.500 % - - - -
  36 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 16,500 1.700 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  1. ระยะเวลาฝาก 24 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี
  2. ระยะเวลาฝาก 36 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.70% ต่อปี
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ผู้เปิดบัญชี ต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น
  2. ระยะเวลาการฝาก 24 เดือน และ 36 เดือน
  3. ฝากเงินเป็นจำนวนเท่าๆ กัน ต่อเนื่องทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง และขาดการฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
  4. กรณีผิดเงื่อนไขจะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยผิดเงื่อนไขเท่ากับร้อยละ 0.50 ต่อปี และไม่ได้รับการยกเว้นภาษี
  5. ระยะเวลาฝาก 24 เดือน ฝากต่อเดือน 1,000 -  25,000 บาท (เท่ากันทุกเดือน)
  6. ระยะเวลาฝาก 36 เดือน ฝากต่อเดือน 1,000 - 16,500 บาท (เท่ากันทุกเดือน)
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  การถอนก่อนกำหนดที่ธนาคารระบุไว้ ถือว่าผิดเงื่อนไข และจะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยผิดเงื่อนไข ร้อยละ 0.50 ต่อปี และไม่ได้รับการยกเว้นภาษี
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2633 6000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  16 ธ.ค. 65
  แนะนำเงินฝากประจำ