ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากปลอดภาษี ทวีค่า-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)

  ดอกเบี้ย : 2.000 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 22 พ.ค. 66
  • 64,536
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากปลอดภาษี ทวีค่าเป็นการออมอย่างมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต 
  • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินระยะยาว ทำให้สามารถจัดสรรเงินออมได้อย่างสม่ำเสมอ 
  • ดอกเบี้ยสูง และได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก

  รายละเอียดบัญชี

  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากปลอดภาษี ทวีค่า
  ลักษณะบัญชี
  :
  ต้องฝากทุกเดือน (36 เดือน)
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  1,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  36 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  36 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 16,500 2.000 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับจะเท่ากับ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือนวงเงินขั้นต่ำสุด บวก 0.65%
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เป็นบัญชีสำหรับบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 7 ปีขึ้นไป /หรือบุคคลต่างชาติที่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (กรณีเปิดบัญชีผ่านช่องทาง LH M Choice Application ต้องอายุ 15 ปีขึ้นไป /บุคคลต่างชาติไม่สามารถเปิดบัญชีออนไลน์ได้)
  2. สามารถเปิดบัญชีเป็นชื่อเด็กได้ โดยที่ผู้ปกครองต้องให้ความยินยอม
  3. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 16,500 บาท 
  4. ต้องฝากเงินเป็นรายเดือนจำนวนเท่าๆกันทุกเดือน รวมระยะเวลา 36 เดือน (36 งวด)
  5. ขาดฝากได้ไม่เกิน 2 เดือน
  6. เงินฝากรวมกันตลอดระยะเวลาไม่เกิน 600,000 บาท
  7. กรณีปิดบัญชีก่อนครบกำหนดโดยมีระยะเวลาฝากมากกว่า 3 เดือนหรือขาดฝากเกิน 2 เดือนจากระยะเวลาที่กำหนดจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราออมทรัพย์และเสียภาษีตามประกาศกรมสรรพากร
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :

  ไม่สามารถถอนก่อนกำหนดได้ ยกเว้นกรณีถอนเพื่อปิดบัญชี โดย

  1. กรณีปิดบัญชีก่อนครบกำหนดโดยมีระยะเวลาการฝากไม่ถึง 3 เดือน จะไม่ได้รับดอกเบี้ย
  2. กรณีปิดบัญชีก่อนครบกำหนดโดยมีระยะเวลาฝากมากกว่า 3 เดือน จากระยะเวลาที่กำหนดจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราออมทรัพย์และเสียภาษีตาม ประกาศกรมสรรพากร
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2359 0000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  22 พ.ค. 66
  แนะนำเงินฝากประจำ