ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 15 เดือน-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)

  ดอกเบี้ย : 1.750 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.พ. 66
  • 296
  จุดเด่น
  • โปรแกรมเงินฝากประจำพิเศษ 15 เดือน เป็นบัญชีเงินฝากประจำมีกำหนดระยะเวลา
  • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคล วัด หรือโบสถ์
  • ดอกเบี้ยสูงและสามารถเลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน หรือรับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดก็ได้

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 15 เดือน
  ลักษณะบัญชี
  :
  ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  50,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  15 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  15 เดือน ตั้งแต่ 50,000 1.750 % - 1.750 % - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. โปรเเกรมเงินฝากประจำพิเศษ 15 เดือนเป็นบัญชีเงินฝากสำหรับบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคล หรือ วัด หรือโบสถ์
  2. จำนวนเงินที่รับฝากตั้งเเต่ 50,000 บาทขึ้นไป สามารถฝากเพิ่มได้ภายในระยะเวลาโปรเเกรมเงินฝากนี้
  3. จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก
  4. ต้องมีหรือเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ในวันที่ทำรายการฝากโดยชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะต้องเป็นชื่อเดียวกับบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 15 เดือน
  5. กรณีรับดอกเบี้ยรายเดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน โดยวิธีโอนเข้าบัญชีฝากออมทรัพย์ของผู้ฝากออมทรัพย์ของผู้ฝากโดยอัตโนมัติ
  6. กรณีผู้ฝากนำฝากโดยใช้เช็ค หากมีเช็คฉบับใดฉบับหนึ่งเป็นเช็คคืน มีผลทำให้ยอดผู้ฝากต่ำกว่าวงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำถือว่าผิดเงื่อนไข สำหรับโปรเเกรมเงินฝากประจำพิเศษ 15 เดือน ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร ณ วันที่ฝาก
  7. กรณีเงินฝากประจำครบกำหนด หากผู้ฝากไม่มาถอนหรือไม่มีคำสั่งอย่างอื่นหรือไม่สามารถติดต่อผู้ฝากได้ โดยถืออัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 12 เดือน ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่ต่อายุการฝากนั้น เเละจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาฝาก

  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  สามารถเลือกแบบจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากได้
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  • ถอนเงินฝากก่อน 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก ถอนเงินฝากตั้งเเต่ 3 เดือนขึ้นไปนับจากวันที่ฝาก เเต่ไม่ครบกำหนดตามระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยที่อัตราเงินฝากดอกเบี้ยของจำนวนงินที่ถอน โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับยอดเงินฝากที่คงเหลือของรายการที่ถอนบางส่วนในอัตราดอกเบี้ยตามประกาศ ณ วันที่ฝาก โดยจะไม่นำไปรวมกับรายการฝากอื่นๆ
  • กรณีการถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดเเละรับดอกเบี้ยรายเดือน จะต้องถอนเงินต้นทั้งจำนวนของเเต่ละยอดการฝาก ห้ามถอนเพียงบางส่วน หากปรากฏว่าดอกเบี้ยที่ผู้ฝากได้รับไปก่อนเเล้วมีจำนวนมากกว่าดอกเบี้ยที่ผู้ฝากพึ่งได้รับตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ธนาคารจะหักเงินจากเงินต้นเท่ากับจำนวนที่ได้รับเกินไปดังกล่าวออกจากยอดเงินฝากก่อนจ่ายคืนผู้ฝาก เเละธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายดอกเบี้ยที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย เนื่องจากธนาคารได้นำส่งกรมสรรพากรไปเเล้ว ผู้ฝากจะต้องติดต่อขอคืนภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายด้วยตนเอง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 1 ก.พ. 66 ถึง 31 มี.ค. 66
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02 626 7777
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  1 ก.พ. 66
  แนะนำเงินฝากประจำ