ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (สมุดคู่ฝาก) ระยะเวลา 12 เดือน สำหรับผู้ฝากที่มีเงินฝากประจำครบกำหนดทุกระยะเวลาฝาก-ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)

  ดอกเบี้ย : 2.350 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.ย. 66
  • 5,445
  จุดเด่น
  • เปิดให้บริการรับฝากสำหรับประเภทผู้ฝากบุคคลธรรมดา,นิติบุคคลทั่วไป เเละนิติบุคคลไม่เเสวงหากำไร
  • จำนวนเงินที่เปิดบัญชีขั้นต่ำ เเละฝากเพิ่มครั้งละ 100,000 บาท สูงสุดไม่เกินยอดเงินฝากที่ครบกำหนดระยะเวลาการฝาก
  • จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (สมุดคู่ฝาก) ระยะเวลา 12 เดือน สำหรับผู้ฝากที่มีเงินฝากประจำครบกำหนดทุกระยะเวลาฝาก
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  100,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  12 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  12 เดือน ตั้งแต่ 100,000 2.350 % 2.350 % 2.350 % - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เงินฝากประจำพิเศษ (สมุดคู่ฝาก) ระยะเวลาการฝาก 12 เดือน สำหรับผู้ฝากที่มีเงินฝากครบกำหนดทุกระยะเวลาการฝาก
  2. เปิดให้บริการรับฝากสำหรับประเภทผู้ฝากบุคคลธรรมดา,นิติบุคคลทั่วไป เเละนิติบุคคลไม่เเสวงหากำไร
  3. สำหรับผู้ฝากที่มีเงินฝากประจำครบกำหนดทุกระยะเวลาฝาก ยกเว้นบัญชีฝากประจำทันใจ ตั้งเเต่วันที่ 21 เมษายน 2566 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนเเปลง
  4. จำนวนเงินที่เปิดบัญชีขั้นต่ำ เเละฝากเพิ่มครั้งละ 100,000 บาท สูงสุดไม่เกินยอดเงินฝากที่ครบกำหนดระยะเวลาการฝาก
  5. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก (หลังหักภาษี ณ ที่จ่ายเเล้ว) กรณีวันครบกำหนดตรงกับวันหยุดทำการ ธนาคารจะเลื่อนการจ่ายดอกเบี้ยเป็นวันทำการถัดไป
  6. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากเงินเเต่ละรายการ เเละผู้ฝากไม่เเจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนเเปลงประเภทเงินฝากธนาคารจะทำการรับฝากเงินต่ออัตโนมัติให้ตามระยะเวลการฝากเงินเดิม (ระยะเวลาฝาก 12 เดือน) เเละคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ระยะเวลา 12 เดือน ตามประกาศในขณะนั้น
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :

  กรณีถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝาก หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการฝากเงิน ธนาคารจ่ายดอกเบี้ย ดังนี้

  • ฝากมาเเล้วไม่ถึง 3 เดือน นับตั้งเเต่วันที่ฝากเงินเเต่ละรายการ ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
  • ฝากมาเเล้วตั้งเเต่ 3 เดือน นับตั้งเเต่ที่ฝากเงินเเต่ละรายการ เเต่ยังไม่ครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาการฝากไว้จริง ในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่ธนาคาร ณ วันที่ฝากเงินเเต่ละรายการ
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 21 เม.ย. 66
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-697-5454
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  21 ก.ย. 66
  แนะนำเงินฝากประจำ