ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (สมุดคู่ฝาก) ระยะเวลาฝาก 5, 14 เดือน ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)

  ดอกเบี้ย : 1.200 - 1.300 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 23 พ.ย. 64
  • 1,790
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากประจำ สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่ได้รับสื่อประชาสัมพันธ์จากธนาคาร (Direct Mail / SMS) หรือลงทะเบียนผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก หรือเว็บไซต์ของธนาคาร
  • ระยะเวลาการฝาก 5 เดือน หรือ 14 เดือน
  • วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (สมุดคู่ฝาก) ระยะเวลาฝาก 5, 14 เดือน
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  1,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  5 เดือน หรือ 14 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  5 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 20,000,000 1.200 % - - - -
  14 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 20,000,000 1.300 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ระยะเวลาการให้บริการตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2564
  2. เป็นบัญชีเงินฝากประจำ สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่ได้รับสื่อประชาสัมพันธ์จากธนาคาร (Direct Mail / SMS) หรือลงทะเบียนผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก หรือเว็บไซต์ของธนาคาร
   - ผู้ฝากที่ได้รับสื่อประชาสัมพันธ์จากธนาคาร Direct Mail / SMS และนำมาแสดงเพื่อรับสิทธิ์ในการเปิดบัญชีที่สาขา หรือ 
   - ผู้ฝากที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เปิดบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ผ่านทางเฟซบุ๊ก หรือเว็บไซต์ของธนาคาร ตั้งแต่ 25 มิ.ย. - 20 ก.ค. 64 โดยธนาคารจะทำการติดต่อเพื่อยืนยันสิทธิ์ และนัดหมายเพื่อเปิดบัญชีที่สาขาธนาคาร ทั้งนี้สามารถใช้สิทธิ์เปิดบัญชีหลังจากที่ได้ทำการนัดหมายถึงวันที่ 31 ก.ค. 64
  3. สำหรับสื่อประชาสัมพันธ์ที่ผู้ฝากได้รับ สามารถใช้ได้เพียง 1 คนต่อ 1 สิทธิ์ (เลือกฝากได้สูงสุด 2 ระยะเวลาฝาก)
  4. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ และฝากเพิ่มครั้งต่อไป 1,000 บาท รับฝากสูงสุดต่อรายไม่เกิน 20,000,000 บาท (นับรวมเฉพาะบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 5, 14 เดือน สำหรับผู้ที่ได้รับสื่อประชาสัมพันธ์จากธนาคาร)
  5. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก (หลังหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว) หากวัตรงกับวันหยุดทำการ ธนาคารจะเลื่อนการจ่ายดอกเบี้ยเป็นวันทำการถัดไป 
  6. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก และผู้ฝากไม่แจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินฝาก
   - เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 5 เดือน ธนาคารจะฝากต่ออัตโนมัติในระยะเวลาฝาก 5 เดือน และคิดดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากประจำ ระยะเวลา 5 เดือน ตามประกาศในขณะนั้น
   - เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 14 เดือน ธนาคารจะฝากต่ออัตโนมัติในระยะเวลาฝาก 14 เดือน และคิดดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากประจำ ระยะเวลา 12 เดือน ตามประกาศในขณะนั้น
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  กรณีที่ถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝาก หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการฝากเงิน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ย ดังนี้
  - ฝากมาแล้วไม่ถึง 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ฝากเงินแต่ละรายการ ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
  - ฝากมาแล้วตั้งแต่ 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ฝากเงินแต่ละรายการ แต่ยังไม่ครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราเท่ากับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด ณ วันที่ฝากเงินแต่ละรายการนั้น
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 25 มิ.ย. 64 ถึง 31 ก.ค. 64
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-697-5454
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  23 พ.ย. 64
  แนะนำเงินฝากประจำ