• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (ระยะเวลาฝาก 60 เดือน)-ธนาคารกรุงไทย (KTB)

  ดอกเบี้ย : 1.000 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธ.ค. 64
  • 377
  จุดเด่น
  บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาการฝาก 60 เดือน สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา ฝากขั้นต่ำตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (ระยะเวลาฝาก 60 เดือน)
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  10,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  60 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  60 เดือน ทุกจำนวน 1.000 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ผู้ฝากต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
  2. เงินฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จำกัดสิทธิ์การนำฝากได้ท่านละ 1 รายการเท่านั้น และห้ามถอนเงินฝากบางส่วน
  3. เมื่อครบกำหนดฝาก ธนาคารจะโอนเงินต้นไปยังบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือ บัญชีเงินฝากประจำ ระยะเวลาฝาก 3 เดือน ตามที่ผู้ฝากแจ้งไว้กับธนาคาร
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยโอนเงินดอกเบี้ยเข้าบัญชีคู่โอน (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน) ที่ผู้ฝากแจ้งไว้กับธนาคาร
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  • เงินฝากที่ฝากไม่ถึง 3 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี้ย
  • เงินฝากที่ฝากแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน หากถอนเงินก่อนครบกำหนด จะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามประเภทผู้ฝาก ณ วันฝาก และหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไป ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2111-1111
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  1 ธ.ค. 64
  แนะนำเงินฝากประจำ