ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (ระยะเวลาฝาก 18 เดือน) ธนาคารกรุงไทย (KTB)

  ดอกเบี้ย : 1.500 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 16 ม.ค. 66
  • 886
  จุดเด่น
  • เงินฝากประจำพิเศษ (ระยะเวลาฝาก 18 เดือน)  สำหรับบุคคลธรรมดา, นิติบุคคลที่ไม่เเสวงหากำไร, เเละหน่วยงานราชการ
  • วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท  เเละห้ามถอนเงินฝากบางส่วน
  • รับดอกเบี้ยทุกเดือน 

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (ระยะเวลาฝาก 18 เดือน)
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  50,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  18 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  18 เดือน ตั้งแต่ 50,000 1.500 % - 1.500 % 1.500 % -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่วันเปิดรับฝาก 16 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2566 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :

  จำนวนเงินฝากตั้งเเต่ 50,000 บาทขึ้นไป รับอัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี 

  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ธนาคารรับฝากบุคคลธรรมดา (บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เเละผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ) นิติบุคคลที่ไม่เเสวงหากำไร (สมาคม,มูลนิธิ,วัด,เงินศาสนสมบัติกลาง,ศาล,ศาลเจ้า,สำนักปฏิบัติธรรม,โบสถ์,มัสยิด,สถานศึกษาของเอกชน เเละองค์กรสาธารณกุศลต่างๆ)เเละหน่วยงานราชการ (สถานศึกษาของรัฐบาล)
  2. เปิดบัญชีขั้นต่ำเเละการฝากเงินเเต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เเละห้ามถอนเงินฝากบางส่วน
  3. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน โดยโอนเงินดอกเบี้ยเข้าบัญชีคู่โอน (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระเเสรายวัน) ที่ผู้ฝากเเจ้งไว้กับธนาคาร
  4. เงินฝากที่ฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไป ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับนาคาร
  5. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ถือว่าเงินฝากประจำพิเศษ (ระยะเวลาฝาก 18 เดือน) ที่ฝากไว้เป็นอันสิ้นสุดลง โดยธนาคารจะเปลี่ยนประเภทเงินฝากประจำพิเศษ (ระยะเวลาฝาก 18 เดือน) เป็นเงินฝากประจำ 3 เดือน ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยเเละเงื่อนไขการฝากประจำ 3 เดือน เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร ณ ขณะนั้น
  6. ห้ามนำเงินฝากไปใช้ในการค้ำประกันสินเชื่อหรือโอนสิทธิเรียกร้องเป็นประกันสินเชื่อ เเละห้ามนำไปใช้ค้ำประกันอื่นๆ ต่อหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฏหมาย
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  1. เงินฝากที่ฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไป ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับนาคาร
  2. เงินฝากที่ฝากมาเเล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน หากถอนเงินก่อนครบกำหนดจะจ่ายดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไป ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร
  3. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ถือว่าเงินฝากประจำพิเศษ (ระยะเวลาฝาก 18 เดือน) ที่ฝากไว้เป็นอันสิ้นสุดลง โดยธนาคารจะเปลี่ยนประเภทเงินฝากประจำพิเศษ (ระยะเวลาฝาก 18 เดือน) เป็นเงินฝากประจำ 3 เดือน ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยเเละเงื่อนไขการฝากประจำ 3 เดือน เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร ณ ขณะนั้น
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 16 ม.ค. 66 ถึง 28 ก.พ. 66
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2111-1111
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  16 ม.ค. 66
  แนะนำเงินฝากประจำ