ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ วันวาเลนไทน์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)

  ดอกเบี้ย : 1.800 - 2.000 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 2 มี.ค. 66
  • 617
  จุดเด่น
  • เป็นบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะฝาก 12, 14 เเละ 16 เดือน แบบมีสมุดคู่ฝาก / แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก (No Passbook) ที่เปิดผ่าน LH Bank Mobile Banking Application ของธนาคาร 
  • วงเงินฝากขั้น 100,000 บาท เเละฝากสูงสุดไม่เกิน 20,000,000 บาท
  • รับดอกเบี้ยรายเดือน 

  รายละเอียดบัญชี

  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ วันวาเลนไทน์
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  100,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  12, 14 เเละ 16 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  ไม่มีดอกเบี้ย
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  12 เดือน ตั้งแต่ 100,000 ถึง 20,000,000 1.800 % - - - -
  14 เดือน ตั้งแต่ 100,000 ถึง 20,000,000 1.900 % - - - -
  16 เดือน ตั้งแต่ 100,000 ถึง 20,000,000 2.000 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

   

  • ระยะเวลารับฝาก ตั้งแต่ 14 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2566 หรือจนกว่ายอดเงินฝากรวมทั้งแคมเปญครบ 15,000 ล้านบาท
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น
  2. ฝากประจำพิเศษ 12 เดือน การเปิดบัญชีครั้งแรก และการฝากเพิ่มแต่ละครั้งขั้นต่ำ 100,000 บาทขึ้นไป และ ยอดเงินฝากรวมทั้งบัญชีเดี่ยว และ/หรือ บัญชีร่วมต้องมียอดรวมกันไม่เกิน 20,000,000 บาท ต่อรายลูกค้า (ทุกสาขา/ทุกช่องทางรวมกัน)
  3. ฝากประจำพิเศษ 14 เดือน การเปิดบัญชีครั้งแรก และการฝากเพิ่มแต่ละครั้งขั้นต่ำ 100,000 บาทขึ้นไป และยอดเงินฝากรวมทั้งบัญชีเดี่ยว และ/หรือ บัญชีร่วมต้องมียอดรวมกันไม่เกิน 20,000,000 บาท ต่อรายลูกค้า (ทุกสาขา/ทุกช่องทางรวมกัน)
  4. ฝากประจำพิเศษ 16 เดือน การเปิดบัญชีครั้งแรก และการฝากเพิ่มแต่ละครั้งขั้นต่ำ 100,000 บาท ขึ้นไป และยอดเงินฝากรวมทั้งบัญชีเดี่ยว และ/หรือ บัญชีร่วมต้องมียอดรวมกันไม่เกิน 20,000,000 บาท ต่อรายลูกค้า (ทุกสาขา/ทุกช่องทางรวมกัน)
  5. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด ธนาคารจะโอนดอกเบี้ยเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน ตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ตอนเปิดบัญชี
  6. การถอนเงินต้นให้ถอนเต็มจำนวนรายการฝากที่ฝาก ไม่สามารถถอนเงินบางส่วนได้
  7. กรณีถอนเงินจะต้องถอนทั้งจำนวนของยอดเงินที่ฝากในแต่ละรายการฝาก ไม่สามารถถอนเงินฝากบางส่วนได้ สำหรับ ดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไป (รวมภาษีที่หัก ณ ที่จ่าย) ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร ทั้งนี้ลูกค้าต้องเป็นผู้ขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายดังกล่าวจากกรมสรรพกรด้วยต้นเอง
  8. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากเงินแต่ละรายการฝาก และผู้ฝากไม่แจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินฝาก ธนาคารจะทำการฝากต่ออัตโนมัติเป็นเงินฝากประจำทั่วไป 12 เดือน โดยจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากและอัตราดอกเบี้ยตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ต่ออายุการฝากนั้น
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  • ถอนเงินที่ได้ฝากไว้ไม่ถึง 3 เดือน นับจากวันที่ฝากแต่ละรายการฝาก ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
  • ถอนเงินฝากที่ได้ฝากตั้งแต่ 3 เดือน นับจากวันที่ฝาก แต่ไม่ครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศธนาคาร ณ วันที่รับฝากแต่ละรายการฝาก (ตามประเภทลูกค้า) และหักภาษี ณ ที่จ่าย
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 14 ก.พ. 66 ถึง 31 มี.ค. 66
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2359 0000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  2 มี.ค. 66
  แนะนำเงินฝากประจำ