ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (แบบมีสมุดคู่ฝาก/ใบรับฝากเงิน(FDR)) แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)

  ดอกเบี้ย : 0.000 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 22 พ.ค. 66
  • 305
  จุดเด่น
  บัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง สำหรับลูกค้านิติบุคคล วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด

  รายละเอียดบัญชี

  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (แบบมีสมุดคู่ฝาก/ใบรับฝากเงิน(FDR))
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  100,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  3 เดือน, 4 เดือน, 6 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  3 เดือน ตั้งแต่ 100,000 ถึง 300,000,000 - 1.500 % 1.500 % 1.500 % 1.500 %
  4 เดือน ตั้งแต่ 100,000 ถึง 300,000,000 - 1.550 % 1.550 % 1.550 % 1.550 %
  6 เดือน ตั้งแต่ 100,000 ถึง 300,000,000 - 1.600 % 1.600 % 1.600 % 1.600 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

   

  • ระยะเวลาการรับเปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566 หรือจนกว่ายอดเงินฝากรวมทั้งแคมเปญครบ 10,000 ล้านบาท
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. รับฝากเฉพาะลูกค้านิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร, ราชการ/รัฐวิสาหกิจ และสหกรณ์เท่านั้น
  2. เงื่อนไขการรับฝากเงิน
   - ประเภทเงินฝากประจำพิเศษ 3 เดือน เปิดบัญชีครั้งแรก หรือฝากเพิ่มแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทขึ้นไป และยอดเงินฝากรวมสูงสุดต่อรายไม่เกิน 300,000,000 บาท (ทุกสาขารวมกัน)
   - ประเภทเงินฝากประจำพิเศษ 4 เดือน เปิดบัญชีครั้งแรก หรือฝากเพิ่มแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทขึ้นไป และยอดเงินฝากรวมสูงสุดต่อรายไม่เกิน 300,000,000 บาท (ทุกสาขารวมกัน)
   - ประเภทเงินฝากประจำพิเศษ 6เดือน เปิดบัญชีครั้งแรก หรือฝากเพิ่มแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทขึ้นไป และยอดเงินฝากรวมสูงสุดต่อรายไม่เกิน 300,000,000 บาท (ทุกสาขารวมกัน)
  3. ประเภทเงินฝากประจำพิเศษ 3, 4 และ 6 เดือน ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
  4. การถอนเงินต้นต้องถอนทั้งจำนวนของแต่ละรายการฝากที่ฝากไว้ ไม่สามารถถอนเงินบางส่วนได้
  5. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากเงินแต่ละรายการฝาก สำหรับเงินฝากประจำพิเศษ แบบมีสมุดคู่ฝาก ธนาคารจะทำการฝากอัตโนมัติให้ตามระยะเวลาฝากเดิม (ตามประเภทลูกค้า) โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขตามที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น
  6. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากเงินแต่ละรายการฝาก สำหรับเงินฝากประจำพิเศษ แบบใบรับเงินฝาก (FDR) ธนาคารจะไม่รับฝากต่ออัตโนมัติผู้ฝากต้องติดต่อธนาคารเพื่อถอนเงินฝากเท่านั้น
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  • ถอนเงินที่ได้ฝากไว้ไม่ถึง 3 เดือน นับจากวันที่ฝากแต่ละรายการฝาก ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก
  • ถอนเงินที่ได้ฝากไว้ตั้งแต่ 3 เดือน นับจากวันที่ฝากแต่ละรายการฝาก แต่ฝากไม่ครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ ตามประกาศธนาคาร ณ วันที่รับฝากเงินแต่ละรายการ (ตามประเภทลูกค้า) และหักภาษี ณ ที่จ่าย
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 21 เม.ย. 66 ถึง 30 มิ.ย. 66
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2359 0000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  22 พ.ค. 66
  แนะนำเงินฝากประจำ