ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (แบบมีสมุดคู่ฝาก/ใบรับฝากเงิน(FDR)/แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก(No Passbook))-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)

  ดอกเบี้ย : 1.850 - 2.000 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ค. 66
  • 970
  จุดเด่น
  บัญชีเงินฝากประจำพิเศษดอกเบี้ยสูง สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่เปิดบัญชีผ่าน LH Bank Mobile Banking Application ของธนาคาร วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 3,000,000 บาท จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (แบบมีสมุดคู่ฝาก/ใบรับฝากเงิน(FDR)/แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก(No Passbook))
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  3,000,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  3 เดือน, 6 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  3 เดือน ตั้งแต่ 3,000,000 ถึง 500,000,000 1.850 % - - - -
  6 เดือน ตั้งแต่ 3,000,000 ถึง 500,000,000 2.000 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

   

  • ระยะเวลาการรับเปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566 หรือจนกว่ายอดเงินฝากรวมทั้งแคมเปญครบ 10,000 ล้านบาท
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. รับฝากเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดา
  2. การเปิดบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 3 เดือน ครั้งแรก และฝากเพิ่มแต่ละครั้งขั้นต่ำ 3,000,000 บาทขึ้นไป และยอดเงินฝากรวมทั้งบัญชีเดี่ยว และ/หรือ บัญชีร่วมต้องมียอดรวมกันไม่เกิน 500,000,000 บาทต่อรายลูกค้า (ทุกสาขา/ทุกช่องทางรวมกัน)
  3. การเปิดบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 6 เดือน ครั้งแรก และฝากเพิ่มแต่ละครั้งขั้นต่ำ 3,000,000 บาทขึ้นไป และยอดเงินฝากรวมทั้งบัญชีเดี่ยว และ/หรือ บัญชีร่วมต้องมียอดรวมกันไม่เกิน 500,000,000 บาทต่อรายลูกค้า (ทุกสาขา/ทุกช่องทางรวมกัน)
  4. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
  5. การถอนเงินต้นสามารถถอนเงินบางส่วนได้
  6. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากเงินแต่ละรายการฝาก สำหรับเงินฝากประจำพิเศษ แบบมีสมุดคู่ฝาก ธนาคารจะทำการฝากอัตโนมัติให้ตามระยะเวลาฝากเดิม (ตามประเภทลูกค้า) โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขตามที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น
  7. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากเงินแต่ละรายการฝาก สำหรับเงินฝากประจำพิเศษ แบบใบรับเงินฝาก (FDR) ธนาคารจะไม่รับฝากต่ออัตโนมัติผู้ฝากต้องติดต่อธนาคารเพื่อถอนเงินฝากเท่านั้น
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  • กรณีถอนเงินที่ฝากไว้ไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก
  • ถอนเงินที่ฝากไว้ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ ที่ประกาศใช้ ณ วันที่รับฝาก สำหรับลูกค้าประเภทเดียวกัน และหักภาษี ณ ที่จ่าย
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 26 พ.ค. 66 ถึง 30 มิ.ย. 66
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2359 0000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  30 พ.ค. 66
  แนะนำเงินฝากประจำ