ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ สำหรับลูกค้าซิตี้โกลด์รายใหม่-ธนาคารซิตี้แบงก์ (Citibank)

  ดอกเบี้ย : 1.900 - 1.940 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 5 ก.ย. 66
  • 647
  จุดเด่น

  เงินฝากประจำพิเศษ สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครเป็นลูกค้าซิตี้โกลด์ ที่มียอดเงินฝาก และ/หรือเงินลงทุนในกองทุนรวมกับธนาคารตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด รับดอกเบี้ยสูง เมื่อครบกำหนดเงินฝาก

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ สำหรับลูกค้าซิตี้โกลด์รายใหม่
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  100,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  6 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  6 เดือน ตั้งแต่ 100,000 ถึง 1,000,000 1.900 % - - - -
  ตั้งแต่ 1,800,000 ถึง 9,000,000 1.940 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :

  แคมเปญที่ 1: ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1 แสนบาท และไม่เกิน 1 ล้านบาท รับดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 6 เดือน สูงสุด 1.90% ต่อปี
  แคมเปญที่ 2: ยอดเงินฝากและเงินลงทุนรวมกัน ตั้งแต่ 2  ล้านบาท และไม่เกิน 10 ล้านบาท รับดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 6 เดือน 1.94% ต่อปี โดยจะต้องจัดสรรยอดเงินที่นํามาเข้าร่วมแคมเปญเป็น 2 สัดส่วน ด้วยเงินฝากที่ 90% และเงินลงทุนที่ 10%

  • ยอดเงิน 90% ที่จัดสรรในส่วนแรก ไม่เกิน 9 ล้านบาท รับดอกเบี้ย 1.94% ต่อปี 
  • ยอดเงิน 10% ที่จัดสรรในส่วนที่ 2 ลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ร่วมรายการ ได้รับของสมนาคุณไม่เกิน 0.2% ของมูลค่าการลงทุน
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. แคมเปญนี้สําหรับลูกค้าซิตี้โกลด์รายใหม่ ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม - 29 กันยายน 2566

   แคมเปญที่ 1: ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1 แสนบาท และไม่เกิน 1 ล้านบาท รับดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 6 เดือน สูงสุด 1.90% ต่อปี
   แคมเปญที่ 2: ยอดเงินฝากและเงินลงทุนรวมกัน ตั้งแต่ 2 ล้านบาท และไม่เกิน 10 ล้านบาท รับดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 6 เดือน 1.94% ต่อปี 

   โดยจะต้องจัดสรรยอดเงินที่นํามาเข้าร่วมแคมเปญเป็น 2 สัดส่วน ด้วยเงินฝากที่ 90% และเงินลงทุนที่ 10%

   • ยอดเงิน 90% ที่จัดสรรในส่วนแรก ไม่เกิน 9 ล้านบาท รับดอกเบี้ย 1.94% ต่อปี 
   • ยอดเงิน 10% ที่จัดสรรในส่วนที่ 2 ลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ร่วมรายการ ได้รับของสมนาคุณไม่เกิน 0.2% ของมูลค่าการลงทุน
  2. ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ร่วมรายการได้แก่ ผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้ และกองทุนรวมแต่ไม่รวมถึงกองทุน SSF หรือ RMF
  3. ลูกค้าจะต้องฝากเงินและลงทุนตามเงื่อนไขภายในระเวลาของแคมเปญระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม - 29 กันยายน 2566
  4. ลูกค้า 1 ท่านสามารถเข้าร่วมโปรแกรมนี้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
  5. ยอดเงินที่นำมาลงทุนตามเงื่อนไขของข้อเสนอที่ 2 นี้จะไม่สามารถเข้าร่วมแคมเปญการลงทุนอื่นได้
  6. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า นโยบายกองทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
  7. กรณีลูกค้าเข้าร่วมรายการส่งเสริมการตลาดนี้และรายการส่งเสริมการตลาดรายการอื่นๆ ในห้วงเวลาเดียวกัน ต้องได้รับของสมนาคุณรวมทั้งหมดไม่เกิน 0.2% ของมูลค่าการลงทุนของลูกค้าแต่ละราย
  8. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
   *ลูกค้าซิตี้โกลด์ คือลูกค้าที่มียอดรวมของเงินฝากและเงินลงทุนกับธนาคารตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ธนาคารมีสิทธิ์ ยกเลิกสมาชิกภาพของสมาชิกซิตี้โกลด์ได้ในกรณีที่ลูกค้ามียอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 5 ล้านบาทเป็นระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกันตามเงื่อนไขของธนาคาร
   *ลูกค้าซิตี้ไพรออริตี้ คือลูกค้าที่มียอดรวมของเงินฝากและเงินลงทุนกบธนาคารตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ธนาคารมีสิทธิ์ ยกเลิกสมาชิกภาพของสมาชิกซิตี้ไพรออริตี้ได้ในกรณีที่ลูกค้ามียอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 1 ล้านบาทเป็นระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกันตามเงื่อนไขของธนาคาร
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  n/a
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 4 ส.ค. 66 ถึง 29 ก.ย. 66
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1588
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  5 ก.ย. 66
  แนะนำเงินฝากประจำ