ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำรายเดือน ยกเว้นภาษี-ธนาคารออมสิน (GSB)

  ดอกเบี้ย : 1.850 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธ.ค. 65
  • 405,508
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากประจำรายเดือน ที่ให้ผลตอบแทนสูงพร้อมทั้งเป็นหลักประกัน หรือเงินสำรองในยามฉุกเฉิน 
  • รับดอกเบี้ยสูง และไม่เสียภาษี 
  • รับฝากเฉพาะลูกค้าประเภทบุคลลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไปเท่านั้น

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำรายเดือน ยกเว้นภาษี
  ลักษณะบัญชี
  :
  ต้องฝากทุกเดือน (24 เดือน)
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา (อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  1,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  24 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  24 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 25,000 1.850 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เป็นลูกค้าบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
  2. สามารถเปิดเป็นบัญชีร่วมของบุตรผู้เยาว์กับบิดาหรือมารดา/สามี-ภรรยา ได้
  3. ต้องฝากติดต่อกันเป็นระยะเวลา 24 เดือน และขาดฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง รวมระยะเวลาการฝากไม่เกิน 26 เดือน
  4. ฝากเงินเดือนละ 1 ครั้งๆ ละเท่าๆ กันทุกเดือน จะถอนได้ต้องฝากครบ 24 ครั้ง
  5. เมื่อครบตามเงื่อนไข ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยให้ตามอัตราที่ธนาคารประกาศ และได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนได้เมื่อฝากครบ 24 ครั้งเท่านั้น
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1115
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  13 ธ.ค. 65
  แนะนำเงินฝากประจำ